Profil verejného obstarávateľa

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO  
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Vnútroštátne identifikačné číslo  : 36124702
Piaristická 42, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
Kontaktné miesto : Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba:PhDr.Mgr.Ladislav Pavlík – riaditeľ
Telefón:0326402463
E-mail:ssmtn@ssmtn.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ssmtn.sk

Správy o zákazkách z elektronického trhoviska
sprava-o-zakazke-podla-%c2%a724-dodavka-elektrickej-energie
sprava-o-zakazke-podla-%c2%a724-plyn