Povinné zverejňovanie EON

 Ekonomicky oprávnené náklady

EON 2017
EON 2016
EON 2015
EON 2014

EON 2013:
Zariadenie opatrovateľskej služby: 548,78 eur/ mesiac
Zariadenie pre seniorov: 489,61 eur/ mesiac
Nocľaháreň: 272,09 eur/mesiac