Ambulancia Zariadenie pre seniorov

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Zariadenie pre seniorov

 O  r  d  i  n  a  č  n  é      h  o  d  i  n  y

MUDr. Jaroš František

Všeobecný lekár pre dospelých

Každý druhý týždeň

Utorok          15:00 – 17:30 hod.