Zverejnené faktúry

Odberateľské faktúry od 1.4.2015

Dodávateľské faktúry od 1.4.2015

 Archív faktúr 2013, 2012, 2011

Faktúry za rok: 2013, 2014, 2015,

Číslo IČO Dodávateľ Var. symbol Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Suma PDF
1583 35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 2769553346 31.12.2014 16.1.2015 37.15€
DJ pevna linka+ internet
1576 35680202 SWAN, a.s. 1150115395 31.12.2014 14.1.2015 13.06€
ZOS hovorn 12/2014
1573 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Ptnick170, 84106 Bratislava 201400121 31.12.2014 15.1.2015 2869.16€
stravovanie klienti ZPS 12/2014
1572 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Ptnick 170 84106 Bratislava 201400120 31.12.2014 15.1.2015 14235.4€
strava klienti ZOS 12/2014
1582 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 6769556026 31.12.2014 16.1.2015 165.43€
pevn linka, internet, ZOS ZPS OS
1581 36124702 TNTEL, Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2015280 31.12.2014 14.1.2015 30.95€
switch GS 108B
1577 31444318 Sluby pre bvanie, s.r.o., Krtka 2412, 91101 Tren?n 104871214 31.12.2014 14.1.2015 1791.67€
ZPS TUV +UK 12/2014
1578 31444318 Sluby pre bvanie s.r.o., Krtka 2412,91101 Tren?n 102781214 31.12.2014 14.1.2015 2011.9€
DJ TV+ K 12/2014
1579 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 103551214 31.12.2014 14.1.2015 6325.36€
ZOS TUV + UK 12/2014
1580 36318449 TN TEL, s.r.o. , Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2015281 31.12.2014 14.1.2015 184.13€
PC opravy
1574 35763469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28 81762, Bratislava 7412051932 31.12.2014 12.1.2015 222.36€
mobiln telefn 12/2014
1575 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28 817 62 Bratislava 7412112906 31.12.2014 12.1.2015 30.64€
mobiln telefn 12 /2014
1570 31402828 Schindler , Kara?i?ova 8 , 82108 Bratislava 385043319 31.12.2014 12.1.2015 47.92€
servis v?ahov 12/2014
1567 36307840 BIO FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20141210 29.12.2014 12.1.2015 199.81€
zdravotn sluba prehliadky 12/2014
1568 36856380 Garant Partner legal, s.r.o. , Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 20140293 31.12.2014 12.1.2015 1002€
prvne sluby December 2014
1569 36677281 ZSE Energia, a.s. ?ulenova 6, 81647 Bratislava 7121031508 28.12.2014 12.1.2015 14.87€
ZPS EE 12/2014
1571 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8,, 82108 Bratislava 0233578749 25.12.2014 8.1.2015 25.2€
internet 01/2015
566 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalitcie 214000541 23.12.2014 30.12.2014 110.2€
ZOS vodn sto?n, da?ov voda
565 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. , 1. mja 11 91101 Tren?n 214000542 23.12.2014 30.12.2014 679.46€
ZPS vodn+sto?n+ da?ov voda
564 36324124 DEMIFOOD , s.r.o.. , Pie?ansk 2503/43 91501 Nov Mesto nad Vhom 4108110 1.12.2014 19.12.2014 52.44€
DJ potraviny
564 36324124 DEMIFOOD , s.r.o.. , Pie?ansk 2503/43 91501 Nov Mesto nad Vhom 4108110 1.12.2014 19.12.2014 52.44€
DJ potraviny
563 36204536 BALA, s.r.o. , Popradsk 639 05952 Ve?k Lomnica 14100022 18.12.2014 19.12.2014 124.09€
DJ potraviny
562 17696542 Ing. Oto Miklo – BRATPEK , Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 3232 19.12.2014 19.12.2014 62.93€
DJ potraviny
561 45322040 Medplus, s.r.o., Chrenovsk 14 949 01 Nitrae 0114064911 16.12.2014 19.12.2014 247.79€
hygienick prostriedky
560 31355374 VEMA. s.tr.o. Bratislava , Prievozsk 14/A , 82109 Bratislava 72014019 17.12.2014 19.12.2014 151.2€
drba programu – modul
559 36307840 BIO FIT , SWNP 36 91451 Tren?ianske Teplice 20141150 15.12.2014 19.12.2014 7.7€
zdravotn sluba
558 31355374 VEMA s.r.o. Bratislava , Prievozsk 14 A 821 09 Bratislava 420140913 15.12.2014 18.12.2014 54€
Vema kolenie
557 36227901 Banchem , s.r.o. Rybn trh 332/9 , 92901 Dunajsk Streda 12062129 17.12.2014 18.12.2014 295.86€
?istiace potreby
556 40503038 Jozef Urda – JUPO , Soblahovsk 21, 91101Tren?n 46814 12.12.2014 17.12.2014 220€
BOZP 12/2014
555 17696542 Ing. Oto Miklo- Bratpek, Mlynsk 10, 95701 Bnovce nad Bebravou 3200 11.12.2014 17.12.2014 71.9€
DJ potraviny
554 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1, 91105 Tren?n 14014272 15.12.2014 17.12.2014 145.46€
DJ potraviny
553 44110219 Lacnea Slovakia , s.r.o. 916 24 Horn Streda 619 51407328 15.12.2014 17.12.2014 141.52€
DJ potraviny
552 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Ptncka 170 84106 Bratislava 201400099 30.11.2014 15.12.2014 13830€
stravovanie klientov 11/2014 ZOS
551 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Ptnick 170 84106 Bratislava 201400100 30.11.2014 15.12.2014 2987.6€
stravovanie klientov 11/2014 ZPS
550 36307840 BIO FIT , SNP 36 914 51, Tren?ianske Teplice 20141126 9.12.2014 15.12.2014 73.03€
zdravotn sluba 11/2014 prehliadky
549 36307840 BIO FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20141054 30.11.2014 15.12.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 11/2014 paul
548 35815256 Slov. plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a ,825 11 Bratislava 7401207294 9.12.2014 15.12.2014 4.37€
plyn DJ
547 46413391 IMDK, BA s.r.o., M Turkovej 22, 911 01 Tren?n 2014106080 15.12.2014 15.12.2014 8.09€
ZOS potraviny
546 36319449 Tntel, Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2015215 15.12.2014 15.12.2014 25.9€
domna ssmtn na 1 rok
545 41596404 Jaroslav Adamec , Phobosstudio, SNP 1155/21, 97201 Bojnice 16937 15.12.2014 15.12.2014 204.14€
tonery
544 45322040 Medplus, s.r.o. 114063422 25.9.2014 15.12.2014 81.19€
vyetrovacie rukavice
543 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, Tren?n 2014000286 10.12.2014 12.12.2014 2800€
stravn lstky SF
542 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 911 64 2014000285 10.12.2014 12.12.2014 8281€
stravn lstky
541 149272583 VDS NOVA Kov?ik Branislav , nOV vES NAD vHOM232, 91631 642014 9.12.2014 10.12.2014 384€
DEZINSEKCIA zps
540 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 2503/43, 91501 4108356 10.12.2014 10.12.2014 147.71€
DJ potraviny
539 36680202 SWAN, a.s. , Borsk 6, 84104 Bratislava 1141223774 4.12.2014 9.12.2014 6.53€
ZOS Hovorn 11/2014
538 35763469 Slovak telekom, Bajkalsk, 28, 81762 Bratislava 3768604745 3.12.2014 9.12.2014 37.55€
DJ pevn linka + internet
537 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 1768607270 3.12.2014 9.12.2014 160.28€
pevn linka , internet ZOS, ZPS, OS
536 35763469 Slovak Telekom , a.s. Bajkalsk 28 81762 Bratislava 7411080031 1.12.2014 9.12.2014 228.29€
mobiln telefny
535 35765143 Slovanet, zhradncka 151, 82108 Bratislava 1010020128 9.12.2014 9.12.2014 52.26€
internet 12/2014
534 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7411140451 1.12.2014 9.12.2014 31.18€
mobiln telefn 11/2014
533 3144318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 911 01 Tren?n 103551114 3.12.2014 9.12.2014 2025.62€
ZOS TUV + UK 11/2014
532 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Tren?n 104871114 3.12.2014 9.12.2014 1268.85€
ZPS TUV+UK 11/2014
531 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 102781114 3.12.2014 9.12.2014 559.22€
DJ TUV+K 11/2014
530 31355374 VEMA, s.r.o. Prievozsk 14/A 82109 Bratislava 720141940 1.12.2014 5.12.2014 457.2€
ro?n poplatok VEMA 2015
529 34153004 JAZ, s.r.o. Rybrska 1 Nov mesto nad Vhom 11406695 1.12.2014 4.12.2014 64.13€
tesnenie dver na pr?ke
528 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. , Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20140264 28.11.2014 4.12.2014 1002€
prvne sluby 11/2014
527 31402828 Schindler , Karadi?ova 8, 82108, Bratislava 385042770 30.11.2014 4.12.2014 47.92€
servis v?ahov 11/2014
526 36124702 Demifood, s.r.o. Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov mesto nad Vhom 4108093 1.12.2014 4.12.2014 66.24€
DJ potraviny
525 1796542 Ing. Oto Miklo- BRATPEK, Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 3073 2.12.2014 2.12.2014 41.22€
DJ potraviny
524 36319449 TnTel, Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2015069 3.11.2014 1.12.2014 297.72€
servisn poplatok 11/2014-01/2015
523 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31, 911 75 Tren?n 2015088 10.11.2014 1.12.2014 310.88€
PC opravy
522 36299227 SVING SK , s.r.o. , Nimnick cesta 1032, 02001 Pchov 5140649 27.11.2014 1.12.2014 42.72€
materil- keramika
521 40503038 Jozef Urda-JUPO, Soblahovsk 21, 91101 Tren?n 43014 27.11.2014 1.12.2014 220€
BOZP 11/2014
520 47510021 Elektrosis, s.r.o. Polovncka 41, 911 05 Tren?n 2014110027 26.11.2014 1.12.2014 191.75€
oprava zsuvky, vmena isti?a – oprava elektrointalcie ZPS
519 36226947 ILLE -PAPIER-SERVICE, Lichardova 16, 90901 Skalica 14028188 1.12.2014 1.12.2014 47.02€
ZOS nhradn nplne
518 36352012 STAVBAL, s.r.o. , Mnchova Lehota 149, 91321 Tren?ianska Turn 201446 4.11.2014 1.12.2014 347.5€
ma?ovanie priestorov ZPS
517 31624081 MAPROSTAV, s.r.o., Kuku?nova 378, 91101 Tren?n 142096 30.6.2014 1.12,.2014 637.36€
vykurovanie v spolo?enskej miestnosti
516 0 0€
515 36204536 BALA, s.ro., Popradsk 639, 05952, Ve?k Lomnica 14100020 27.11.2014 28.11.2014 153.54€
DJ potraviny
514 44110219 Lacnea Slovakia , s.r.o. 91624, Horn Streda 619 51406969 27.11.2014 28.11.2014 266.76€
DJ potraviny
513 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 4108044 27.11.2014 28.11.2014 192€
DJ potraviny
512 312037 Mesto Tren?n 2014000262 12.11.2014 28.11.2014 7770€
stravn lstky 11/2014
511 11751398 Jozef IGAZ -TLA?IVA-PAPIER, Horn ianec 223, 91101 Tren?n 1309814 25.11.2014 28.11.2014 280.38€
kancelrskae potreby
510 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 201451/1, 91105 Tren?n 1401153 28.11.2014 28.11.2014 264.29€
DJ potraviny
509 17696542 Ing. Oto MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10 9570, Bnovce nad Bebravou 2990 21.11.2014 28.11.2014 61.39€
DJ potraviny
508 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , 1. mja 11 91101 Tren?n 714119490 31.10.2014 26.11.2014 107.38€
N vodn + sto?n a da?ov voda
507 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. Tren?n 714115620 31.10.2014 31.10.2014 751.85€
ZPS vodn , sto?n a da?ov voda
506 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? 714119948 31.10.2014 26.11.2014 1071.11€
ZOS vodn sto?n, da?ov voda
505 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 714119947 31.10,.2014 26.11.2014 84.58€
ZOS vodn+ sto?n
503 40191303 Martin Havier 702014 24.10.2014 24.11.2014 75€
lity na stenu ZOS dodanie+ mont
502 40191303 Martin Havier, , Saratovsk 2652, 91101 Tren?n 782014 24.10.2014 24.11.2014 50€
pripojenie umva?ky riadu ZPS
501 40191303 Martin Havier, Saratovsk 2652/8, 91108 Tren?n 712014 24.10.2014 24.11.2014 180€
kuchynsk linka b. 405 ZPS
500 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 714107693 31.10.2014 26.11.2014 177.72€
DJ vodn + sto?n+ da?ov voda
499 36854140 ?SOB, a.s. Michalsk 18, 81563 Bratislava 147713 14.11.2014 26.11.2014 6€
poplatok za vystavenie potvrdenia o veden ?tu
498 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108, Bratislava 2 1010020128 10.11.2014 20.11.2014 51.06€
internet 11/2014
497 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108 Bratislava2 1010020128 9.10.2014 20.112014 51.06€
internet 10/2014
496 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 915 01 Nov Mesto nad Vhom 4107554 10.11.2014 20.11.2014 197.65€
DJ potraviny
495 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10, 95701, Bnovce nad Bebravou 2901 11.11.2014 20.11.2014 46.75€
DJ potraviny
494 35763469 Slovak Telekom, Bakalsk 28, Bratislava 817 62 7410110394 1.11.2014 12.11.2014 211.3€
mobiln telefny 10/2014
493 35763469 Slovak Telekom , a.s. 7410171427 1.11.2014 12.11.2014 36.52€
mobiln telefny 10/2014
492 36124702 Slovak Telekom , Bajkalsk 28 81762 Bratislava 1767655742 3.11.2014 12.11.2014 37.55€
DJ pevn linka + internet
491 35763469 Slovak Telekom , a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 8767658553 3.11.2014 12.11.2014 161.84€
pevn linka + internet ZOS + ZPS + OS
490 35680 SWAN , a.s. Borsk 6 841 04 Bratislava 1141113437 4.11.2014 12.11.2014 10.38€
ZOS hovorn 10/2014
489 36307840 BIO FIT, SNP 36 Tren?ianske Teplice 91451 20141012 5.11.2014 12.11.2014 115.75€
zdravotn sluba 10/2014 prehliadky
488 36307840 BIO FIT, SNP 914 51 Tren?ianske Teplice 20140956 31.10.2014 12.11.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 10/2014 paul
487 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 104871014 3.11.2014 12.11.2014 1381.53€
ZPS TV + K 10/2014
486 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , KRTKA 2412, 91101 tREN?N 103551014 3.11.2014 12.11.2014 2132.47€
ZPSm TV + K 10/2014
485 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 102781014 3.11.2014 12.11.2014 591€
DJ TV +K 10/2014
484 44387598 TOP Servis IT , Pred po?om 786 91101 Tren?na.s. 24500110 31.10.2014 12.11.2014 144€
servis koprky
483 41133803 Duan Hajtman- DUAL, ?.d.405, 91303 Drietoma 2014064 29.10.2014 29.10.2014 41€
odborn prehliadka plynovho zariadenia
483 41133803 Duan Hajtman- DUAL, ?.d.405, 91303 Drietoma 2014064 29.10.2014 29.10.2014 41€
odborn prehliadka plynovho zariadenia
482 36319449 TnTEL, s.r.o. Zlatovsk 31, 91175, Tren?n 2015054 27.10.2014 56€
zdroj FORTON UPS 600VA
481 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31 91175 Tren?n 2015041 21.10.2014 12.11.2014 62€
toner HP CB543A
480 36124702 Schindler , Kara?i?ova 8 82108 Bratislava 38504911 31.10.2014 12.11.2014 47€
servis v?ahov 10/2014
479 36856380 GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20140240 31.10.2014 12.11.2014 1002€
prvne sluby 10/2014
478 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Ptncka 170, 84106, Bratislava 201400086 1.11.2014 12.11.2014 2892€
Stravovanie klientov 10/2014 ZPS
477 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Putncka 170, 841 06 Bratislava 201400085 1.11.2014 12.11.2014 13990€
Stravovanie klientov10/2014 ZOS
476 35815256 Slovensk plynrensk priemysel , Mlynsk Nivy 44/a, 82511, Bratislava 26 7268170797 1.11.2014 12.11.2014 361€
plyn 11/2014
475 34153004 JAZ s.r.o., Rybrska 1, 91501, Nov Mesto nad Vhom 11405909 29.10.2014 12.11.2014 153€
oprava pr?ky ZPS
474 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 4107249 29.10.2014 20.11.2014 223.49€
DJ potraviny
473 44110219 Lacnea Slovakia , s.r.o. , 91624, horn streda 619 51406388 30.10.2014 11.11.2014 410.58€
DJ potraviny
472 36204536 BALA, s.r.o. , Popradsk 639, 05952, Ve?k Lomnica 14100018 29.10.2014 11.11.2014 288.83€
DJ potraviny
471 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK , Mlynsk 10, 95701, Bnovce nad Bebravou 2765 1.11.2014 11.11.2014 69.78€
DJ potraviny
470 41596404 Jaroslav Adamec, Phobosstudio, SNP 1155/21, 97201 Bojnice 1410212137 23.10.2014 3.11.2014 109.51€
tonery
469 35697270 Orange Slovensko, a.s. , Metodova 8, 82108 Bratislava 0233578749 25.10.2014 3.11.2014 25.02€
internet ZPS
468 31402828 Schindler, Karadi?ova 8, Bratislava 821 08 485063584 23.10.2014 3.11.2014 10.2€
oprava v?ahu ZPS
467 40503038 Jozef Urda JUPO , Soblahovsk 21 91101 Tren?n 38714 22.10.2014 3.11.2014 220€
BOZP 10/2014
466 30352096 Halimex, Bratislavsk 2051/1 91105 Tren?n 1401035 27.10.2014 3.11.2014 256.88€
DJ potraviny
465 47200944 JLT Corporation, s.r.o. , Ko?ovce 306, 91631 Ko?ovce 272014 10.10.2014 3.11.2014 468€
oprava strechy DJ
464 47200944 JLT Corporation, s.r.o. Ko?ovce 306, 916 31 Ko?ovce 262014 10.10.2014 3.11.2014 995€
oprava strechy M
463 34153004 JAZ, s.r.o. , Rybrska 1 91501 Nov Mesto nad Vhom 11405723 21.10.2014 3.11.2014 1272.76€
oprava pr?ky
462 34153004 JAZ s.r.o. , Rybrska 1, 91501 Nov Mesto nad Vhom 11405186 30.9.2014 23.10.2014 68.11€
mont drvi?ky odpadu ZPS
461 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 2649 21.10.2014 23.10.2014 40.75€
DJ potraviny
460 47243147 Hospital Catering, s.r.o. Ptnick 170 , 84106 Bratislava 201400067 30.9.2014 23.10.2014 3278.79€
stravovanie klientov 09/2014 ZPS
459 47243147 Hospita Catering Solutions, s.r.o. , Ptncka 170, 84106 Bratislava 201400066 30.9.2014 23.10.2014 14313.7€
stravovanie klientov ZOS 09/2014
458 312037 MESTO TREN?N, Mierov nmestie 2, 911 64 Tren?n 2014000230 7.10.2014 23.10.2014 8543.5€
stravn lstky
457 36227901 BANCHEM s.r.o. , Rybn trh 332/9, 92901 Dunajsk Streda 12061621 1.10.2014 23.10.2014 79.45€
?istiace potreby
456 36339890 EKO TREN?N, s.r.o , Elektri?n 11, 91101 Tren?n 2014084 6.10.2014 23.10.2014 250.07€
pracovn odevy DJ
455 40272583 VDS NOVA Kov?ik Branislav, Nov Ves nad Vhom 232, 91631 Nov Ves nad Vhom 502014 16.10.2014 23.10.2014 648€
dezinsekcia DJ, ZPS, ZOS,N
454 36319449 TnTEL, s.r.o., Zlatovsk 31, 911 01 Tren?n 2015020 8.10.2014 23.10.2014 48€
oprava tla?iarne
453 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 1. Mja 11, 91101 Tren?n 714091737 10.10.2014 23.10.2014 100.58€
ZOS vodn sto?n
452 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 1. Mja 11, 91101 Tren?n 714091738 10.10.2014 23.10.2014 1277.57€
ZOS vodn sto?n
451 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. , 1. Mja 11 , 911 01 Tren?n 714091679 10.10.2014 23.10.2014 868.96€
DJ vodn+ sto?n, da?ov voda
450 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 2564 11.10.2014 23.10.2014 63.18€
DJ Potraviny
449 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 4106862 14.10.2014 23.10.2014 189.76€
DJ potraviny
448 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , , 1.mja 11 , 911 01 Tren?n 714090712 9.10.2014 21.10.2014 527.52€
ZPS vodn sto?n a da?ov voda
447 11832231 ZDRAVZAR- Vladimr Dunda , Chorvtska 67, 90026, Slovensk Grob 34250 10.10.2014 21.10.2014 576.72€
kartotka + vozk na prdlo
446 36226947 ILLE-Papier-Service, Lichardova 16, 90901, Skalica 14023458 7.10.2014 21.10.2014 47.02€
ZOS nhradn nplne
445 31444318 Sluby pre bvanie , .s.r o. , Krtka 2412, 91101 Tren?in 103550914 5.10.2014 21.10.2014 2287.84€
ZOS TV + K 09/2014
444 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 104870914 5.10.2014 21.10.2014 1524.27€
ZPS TV + K 09/2014
443 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 102780914 5.10.2014 21.10.2014 714.02€
DJ TV + K 09/2014
442 35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. , Bajkalsk 28 , 81762 Bratislava 740920390 1.10.2014 21.10.2014 32.74€
mobiln telefn 09/2014
441 35763469 Slovak Telekom , a.s. Bajkalsk 28 81762 Bratislava 4766717602 3.10.2014 21.10.2014 159.78€
pevn linka + internet ZOS, ZPS, OS
440 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 6766716072 3.10.2014 21.10.2014 37.55€
DJ pevn linka + internet
439 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28 81762 Bratislava 7409143010 1.10.2014 21.102014 226.4€
ZOS Hovorn 09/2014
438 35680202 SWAN, a.s. Borsk 6, 84104 Bratislava 1141025229 3.10.2014 21.10.2014 24.97€
ZOS hovorn 09/2014
437 363078040 BIO-FIT SNP 36 914 51 Tren?ianske Teplice 20140922 3.10.2014 21.10.2014 220.48€
zdravotn sluba 09/2014 prehliadky
436 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20140857 30.9.2014 21.10.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 09/2014- paul
435 40817016 Ivan Jnok ml., Brezov 137/26 91105 Tren?n 201418 6.10.2014 21.10.2014 202.6€
oprava umva?ka DJ + pr?ka ZPS
434 35815256 Slovensk plynrensk priemysel, Mlynsk Nivy 44/a, 82511, Bratislava 26 7298107763 1.10.2014 21.10.2014 361€
plyn 10/2014
433 31402828 Schindler, Karadi?ov 8, 82108 Bratislava 385040859 30.9.2014 21.10.2014 47.92€
servis v?ahov 09/2014
432 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20140219 30.9.2014 21.10.2014 1002€
prvne sluby 09/2014
431 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10 95701, Bnovce nad Bebravou 2495 2.10.2014 21.10.2014 56.95€
DJ potraviny
430 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43 , 91501 Nov mesto nad Vhom 4106636 7.10.2014 20.10.2014 153.41€
DJ potraviny
429 44110219 Lacnea Slovakia, s.r.o. , 91624 ,Horn Streda 619 51405591 25.9.2014 9.10.2014 286.94€
DJ potraviny
428 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1 Tren?n, 091101 1400892 29.09.2014 8.10.2014 246.45€
DJ potraviny
427 36204536 BALA s.r.o., popradsk 639, 05952 Ve?k Lomnica 14100016 29.9.2014 8.10.2014 236.58€
DJ potraviny
426 40503038 Jozef Urda – JUPO, Soblahovsk 21, 911 01 Tren?n 35214 29.9.2014 30.9.2014 220€
BOZP 09/2014
425 36316521 A3 s.r.o. Mel?ice lieskov 484, 91305 Mel?ica lieskov 142200123 26.9.2014 30.9.2014 338€
oprava alzi ZOS ZPS
424 36299227 SVING SK , s.r.o., Nimnick cesta 1032 Pchov 02001 5140527 25.9.2014 30.9.2014 149.32€
keramika materil
423 36299227 SVING SK , s.r.o., Nimnick cesta 1032 Pchov 02001 5140528 25.9.9.2014 30.9.2014 276.3€
Termoregultor
422 36299227 SVING SK , s.r.o., Nimnick cesta 1032 Pchov 02001 5140529 25.9.2014 30.9.2014 1198.8€
pec keramick poklopov
421 35697270 Orange Slovensko , a.s. 0233578749 25.9.2014 30.9.2014 25.02€
internet ZPS
420 36471691 Quens Dame , s.r.o. , Tovrensk 12, 06401, Star ?ubov?a 140144 25.9.2014 30.9.2014 174€
chrni?e matracov + poste?n prdlo
419 36321371 Chorvt , s.r.o. 9 mja 469, Tren?iansk Turn 2014509 22.9.2014 30.9.2014 73€
autobusov doprava TN-Tr. Teplice
418 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714085242 18.9.2014 29.9.2014 271.31€
N vodn + sto?n+ da?ov voda
417 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 91164 Tren?n 2014000219 11.9.2014 29.9.2014 7056€
stravn lstky
416 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 25063/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 4106300 24.9.2014 29.9.2014 136.87€
DJ potraviny
415 17696542 Ing. OTO MIKLO -BRATPEK , Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 2397 21.9.2014 29.9.2014 49.6€
DJ Potraviny
414 36677281 ZSE Energia, a.s. , ?ulenova 6, 81647 Bratislava 6310152223 15.9.2014 23.9.2014 20€
ZPS EE- b.501
413 34153004 JAZ s.r.o. , Rybrska 1, 91501 Nov mesto nad Vhom 11404863 16.9.2014 23.9.2014 541€
DHM – rvi? odpadu
412 17661994 ?udovt ediv – EDO, Oslobodenia 174, 91321 Tren?ianska Turn 472014 18.9.2014 23.9.2014 103€
oprava antenneho rozvodu STA spravy
411 31402828 Schindler , Kara?zi?ova 8, 82108 Bratislava 485063256 19.9.2014 23.9.2014 20€
oprava v?ahu ZOS
410 36319449 TnTEL, s.r.o. , Zlatovsk 31 Tren?n 2014729 9.9.2014 23.9.2014 302€
PC opravy
409 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 4106018 16.9.2014 17.9.2014 122.88€
DJ potraviny
408 36324124 DEMIFOOD s.r.o. 4105886 9.9.2014 17.9.2014 298.73€
DJ potraviny
407 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10, 95701 Bnovce nad Bebravou 2310 11.9.2014 17.9.2014 50.53€
DJ potraviny
406 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714083392 10.9.2014 17.9.2014 616.97€
ZPS vodn , sto?n a da?ov voda
405 47510021 Elektrosis, Po?ovncka 41, 91105 Tren?n 2014090018 16.9.2014 17.9.2014 368.75€
oprava ZOS+ZPS
404 36319449 TnTel, Zlatovsk31, 911 75 Tren?n 2014736 10.9.2014 17.9.2014 247€
monitor, tla?iare?, my, taka
403 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28 , 81762 7765774409 3.9.2014 17.9.2014 190.74€
pevn linka internet ZOS+ZPS+ +OS
402 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? 714082725 9.9.2014 17.9.2014 114.31€
ZOS vodn sto?n
401 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , 1. Mja 11 911 01 Tren?n 714082726 9.9.2014 17.9.2014 1424.08€
ZOS vodn + sto?n a da?ov voda
400 36227901 Banchem , s.r.o. , Rybn trh 332/9, 929 01, Dunajsk Streda 12061488 10.9.2014 17.9.2014 2733.85€
?istiace potreby
399 36358703 Hipokrat , s.r.o. , Bernolkov 369/1, 90851 Holi? 20140138 8.9.2014 17.9.2014 520€
stolky k lku
398 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava 7408171017 1.9.2014 17.9.2014 208.81€
mobiln telefn 08/2014
397 36319449 TnTEL, s.r.o. Zlatovsk 31 911 75 Tren?n 2014711 3.9.2014 17.9.2014 68.97€
PC vmena Switch TP Link
396 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, 821 08 Bratislava 1010020128 35765143 17.9.2014 51.06€
ZOS hovorn 08/2014
395 35680202 SWAN, a.s. Borsk 6 84104 Bratislava 1140918147 3.9.2014 17.9.2014 8.59€
ZOS hovorn 08/2014
394 47243147 Hospital catering solutions, s.r.o. , Ptnick 170, 841 06 Bratislava 201400054 01.09.2014 21.10.2014 17972.9€
Stravovanie klientov 08/2014
393 35763469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28 , 81762 Bratislava 748231649 1.9.2014 17.9.2014 28.18€
mobiln telefn 08/2014
392 357636469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava 3765773105 3.9.2014 17.9.2014 37.55€
DJ pevn linka+ internet
391 36307840 BIO-FIT , SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20140799 4.9.2014 17.9.2014 20.67€
zdravotn sluba 08/2014- prehliadky
390 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 10355814 2.9.2014 17.9.2014 2248.07€
ZOS -TUV + UK 08/2014
389 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 103550814 2.9.2014 17.9.2014 1489.49€
ZPS -TUV + UK 08/2014
388 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 102780814 2.9.2014 17.9.2014 708.44€
DJ TV +K 08/2014
387 31402828 Schindler, Karadi?ova 8 , 82108 Bratislava 385040148 31.8.2014 17.9.2014 47.92€
servis v?ahov 08/2014
386 11751398 Jozef Igaz-TLA?IVA-PAPIER, Horn ianec 223, 91101 Tren?n 953914 28.8.2014 17.9.2014 192.84€
kancelrske potreby
385 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1, 91105 Tren?n 1400784 28.8.2014 17.9.2014 86.78€
DJ potraviny
384 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10, 95701 Bnovce nad Bebravou 2212 2.9.2014 17.9.2014 29.02€
DJ potraviny
383 36324124 DEMIFOOD s.r.o. Pie?ansk 2503/43 915 01 Nov mesto nad Vhom 4150656 28.8.2014 17.9.2014 277€
DJ potraviny
382 36856380 Garant partner legal, s. r. o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 20140195 31.8.2014 4.9.2014 996€
prvne sluby 08/2014
381 35815256 SPP, a. s., Mlynsk nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 7263159400 1.9.2014 4.9.2012 361€
plyn 09/2014
380 35697270 Orange slovensko, a.s. , Metodova 8, 82108 Bratislava 0233578749 25.8.2014 3.9.2014 25.02€
Internet ZPS
379 17696542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK , mlynsk 10 Bnovce nad Bebravou 95701 814 22.8.2014 27.8.2014 22.96€
DJ Potraviny
378 4411219 Lacnea Slovakia , s.r.o. , Horn Streda 619 51404976 27.8.2014 27.8.2014 125.33€
DJ potraviny
377 36204536 BALA, s.r.o. 14100015 27.8.2014 27.8.2014 151.45€
DJ potraviny
376 40503038 Jozef Urda – JUPO, Soblahovsk 21, 91101 Tren?n 31714 18.8.2014 3.9.2014 220€
BOZP 08/2014
375 312037 Mesto Tren? , mierov nm. 2 , Tren?n 2014000197 13.8.2014 28.8.2014 7129.5€
stravn lstky 08/2014
374 312037 Mesto Tren?n, Mierov nm. 2, 91101 2014000185 28.7.2014 28.8.2014 8603€
stravn lstky 07/2014
373 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. , 1. mja 11 , 91101 Tren?n 714075140 13.8.2014 28.8.2014 784.72€
ZPS vodn sto?n a da?ov voda
372 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. , 1. mja 11 , 91101 Tren?n 714075605 14.8.2014 28.8.2014 2110€
ZOS vodn, sto?n+ da?ova voda
371 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. , 1. mja 11 , 91101 Tren?n 714075604 14.8.2014 28.8.2014 157€
ZOS vodn + sto?n
370 40817016 Ivan Jnok ml., Brezov 137, Tren?n 91105 201434 15.8.2014 28.8.2014 87€
oprava sui?ky DJ
369 45322040 Medplus, s.r.o Chrenovsk 147, 949 01 Nitra 0114062784 12.8.2014 28.8.2014 390.79€
vyetrovacie rukavice
368 47510021 Elektrosis, polovncka 41, 91105 Tren?n 2014080015 13.8.2014 28.8.2014 282.88€
DJ revzia , ZOS+ZPS oprava
367 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108 Bratislava 2 1010020128 11.8.2014 28.8.2014 51.06€
internet 08/2014
366 36319449 TnTEL, s.r.o. , Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2014672 5.8.2014 27.8.2014 121.38€
PC sluby
365 36319449 TnTEL, , s.r.o. Zlatovsk 31 911 75 Tren?n 2014670 1.8.2014 27.8.2014 297.72€
servisn poplatok 08-10/2014
364 17661994 Ing. ?udovt ediv-EDO, osloobodenia 174, 91321 Tren?ianska Turn 442014 6.8.2014 27.8.2014 121.2€
oprava antnneho rozvodu a STA spravy
363 36226947 ILLE-Papier-Service, Lichardova 16, 90901 Skalica 14108670 12.8.2014 27.8.2014 47.02€
ZOS – nhradn nplne
362 35680202 SWAN, a.s. , Borsk 6 84104 Bratislava 1140821306 5.8.2014 27.8.2014 32.66€
ZOS Hovorn 07/2014
361 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 2764798625 3.8.2014 27.8.2014 37.55€
DJ pevn linka + internet
360 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 6764798229 31.7.2014 27.8.2014 140.75€
pevn linka + internet ZOS+ZPS+OS
359 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7407259867 1.8.2014 27.8.2014 25.07€
mobiln telefn 07/2014
358 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7407198835 1.8.2014 27.8.2014 208.4€
mobiln telefn 07/2014
357 36307840 BIO-FIT, SNP 36 91451, Tren?ianske Teplice 20140720 4.8.2014 27.8.2014 125.4€
zdravotn sluba 07/2014 prehliadky
356 36307840 BIO-FIT , SNP 36 91451, Tren?ianske Teplice 20140653 31.7.2014 27.8.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 07/2014 paul
355 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 103550714 4.8.2014 27.8.2014 2211.55€
ZOS TUV+UK 07/2014
354 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 104870714 4.8.2014 28.8.2014 1448.23€
ZPS TUV +UK 07/2014
353 31444318 SLuby pre bvanie s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 102780714 4.8.2014 27.8.2014 708€
DJ TUV+ UK 07/2014
352 33170100 Jozef Marek, Golianova 10, 91101 Tren?n 102014 29.7.2014 6.8.2014 129.6€
DJ murrska oprava
351 33170100 Jozef Marek, Golianova 10 ,911 01 Tren?n 92014 29.7.2014 6.8.2014 990.58€
DJ Ma?ovanie
350 35815256 Slovensk plynrensk priemysel, Mlynsk nivy 44/a , 82511, Bratislava 26 7114911399 1.8.2014 6.8.2014 361€
plyn 07/2014
349 31402828 Schindler, Kara?zi?ova 8, Bratislava 821 08 485062758 31.7.2014 6.8.2014 213.48€
oprava v?ahu ZPS
348 31402828 Schindler, Kadi?ova8,82108 Bratislava 485062798 31.7.2014 6.8.2014 13.61€
oprava v?ahu ZOS
347 31402828 Schindler, Karadi?ova 8 , Bratislava 82108 385039631 31.7.2014 6.8.2014 47.92€
servis v?ahov07/2014
346 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 20140173 31.7.2014 6.8.2014 996€
prvne sluby 07/2014
345 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 0233578749 25.7.2014 6.8.2014 25.02€
internet ZPS
344 0 0€
343 36324124 Demifood , s.r.o. 4105112 30.7.2014 6.8.2014 211.08€
DJ potraviny
342 317 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK 1927 31.7.2014 6.8.2014 28.18€
DJ Potraviny
341 47510021 Elektrosis, Polovncka 41, 91105, Tren?n 1020140005 21.7.2014 29.7.2014 116.25€
DJ revzia + ZPS oprava
340 17661994 ?udovt ediv -EDO , Oslobodenia 174, 913 21 Tren?ianska Turn 402014 24.7.2014 29.7.2014 177.84€
oprava STA analogovej spravy ?T1 , antnneho rozvodu a dig. systmu SKY link
339 36204536 BALA, s.r.o. , Popradsk 639, 05952 Ve?k Lomnica 14100013 25.7.2014 6.8.2014 180.19€
DJ potraviny
338 30352096 HALIMEX , Ing. Lazhar HASSOUNA , Bratislavsk 1013 Tren?n 1400717 28.7.2014 6.8.2014 136.68€
DJ potraviny
337 44110219 Lacnea, Slovakia, a.s. 51404408 28.7.2014 6.8.2014 183.23€
DJ potraviny
336 40503038 Jozef Urda -JUPO, Soblahovsk 21 91101 Tren?n 27814 21.7.2014 29.7.2014 220€
BOZP 07/2014
335 0 0€
334 41596404 Jaroslav Adamec , Phobos,tudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice 009460 17.7.2014 22.7.2014 418.87€
tonery
333 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. , 1 mja 11 , 91101 Tren?n 714067143 11.7.2014 22.7.2014 561.05€
ZPS vodn sto?n a da?ov voda
332 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. , 1. mja 11, 091101 Tren?n 714067814 11.7.2014 22.7.2014 1358.87€
ZOS vodn sto?n
331 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. , 1 mja 11 91101 Tren?n 714067813 11.7.2014 22.7.2014 102.88€
ZOS vodn + sto?n
330 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 1846 11.7.2014 22.7.2014 60.6€
DJ potraviny
329 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. 4104895 16.7.2014 22.7.2014 57.91€
DJ potraviny
328 36352012 STAVBAL, s.r.o. Mnchova Lehota 149 91321 Tren?ianska Turn 201426 14.7.2014 22.7.2014 1684.81€
opravy- maliarske prce ZPS+ZOS
327 40195112 Laco Jn , 91321 Mnchov Lehota 402 2014008 9.7.2014 22.7.2014 579.95€
napojenie vody v pr?ovni ZPS
326 35765143 SLOVANET, a.s. Zhradncka 151 821 08 Bratislava 1010020128 9.7.2014 22.7.2014 51.06€
internet 06/2014
325 36318922 HuStra, s.r.o. , M.R. tefnika 174, 956 41 Uhrovec 21140157 8.7.2014 22.7.2014 57.12€
servisn prehliadka hydraulickho ?ela FORD
324 0 ?UDOVT EDIV7- EDO, Oslobodenia 174, 91321 Tren?ianska Turn 372014 10.7.2014 22.7.2014 64.08€
ZOS,ZPS SKY LINK karty serv. poplatky
323 34153004 JAZ s.r.o. Rybrska 1, 91501, Nov Mesto nad Vhom 11403474 7.7.2014 22.7.2014 143.1€
Oprava susicky ZPS
322 35680202 SWAN, a.s. Borsk 6 84104 Bratislava 1140722697 3.7.2014 22.7.2014 23.59€
Zos hovorn 06/2014
321 35763469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28 ,Bratislava 7763654318 3.7.2014 22.7.2014 145.36€
pevn linka+ internet ZOS, ZPS, OS
320 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava 7406226731 1.7.2014 22.7.2014 215.63€
mobiln telefn 06/2014
319 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 914 51 Tren?ianske Teplice 20140602 2.7.2014 22.7.2014 126.78€
pracovn zdravotn sluba 06/2014 prehliadky
318 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20140540 30.6.2014 22.7.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 06/2014 paul
317 47510021 ELEKTROSIS, s.r.o. 1020140004 2.7.2014 22.7.2014 92.43€
DJ Elektroopravy
316 31402828 Schindler, Karadi?ova 8, 82108, Bratislava 385038418 30.6.2014 22.7.2014 47.92€
servis v?ahov 06/2014
315 36856380 GARANT PARTNER LEGAL, s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20140149 30.6.2014 22.7.2014 996€
prvne sluby 06/2014
314 31444318 Sluby pre bvanie, s.r.o. 103550614 2.7.2014 22.7.2014 2245.69€
TV+K-ZOS
313 31444318 Sluby pre bvanie , s.ro. 104870614 2.7.2014 22.7.2014 1507.28€
ZPS K 06/2014
312 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412,91101 Tren?n 102780614 2.7.2014 22.7.2014 708.44€
DJ K 06/2014
311 35763469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28, Bratislava 6763655291 3.7.2014 22.7.2014 37.55€
DJ pevn linka+internet
310 36319449 TnTEL, , s.r.o. Zlatovsk 31, 911 75 Tren?n 2014610 30.6.2014 22.7.2014 176.38€
PC sluby + drba softvru
309 11751398 Jozef Igaz- TLA?IVA-PAPIER, Horn ianec 223, 91101 Tren?n 749814 2.7.2014 22.7.2014 201.47€
kanc. potreby
308 36335720 SANIMAT, s..r.o., Nemocni?n 986,01701, Povask Bystrica 12014279 26.6.2014 22.7.2014 235€
umvacie nky ZOS
307 36308935 GASTROPLUS, s.r.o. Jna Derku 1703, 91101 Tren?n 314041 30.6.2014 22.7.2014 19045.1€
Stravovanie klienti 06/2014
306 35815256 Slov. plynrensk priemysel, a.s. 758126290 1.7.2014 22.7.2014 361€
plyn06/2014
305 30352096 HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna 1400658 30.6.2014 21.7.2014 341.05€
DJ potraviny
304 36204536 BALA s.r.o. 141400011 30.6.2014 21.7.2014 221.05€
DJ Potraviny
303 17696542 Ing. OTO MIKLOS- BRATPEK, Mlynsk 10 , 957 01 Bnovce nad Bebravou 614 1.7.2014 20.7.2014 47.09€
DJ Potraviny
302 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 4104713 3.7.2014 20.7.2014 184.85€
DJ potraviny
301 0 0€
300 44110219 LACNEA Slovakia, s.r.o. 51403807 26.6.2014 30.6.2014 265€
DJ potraviny
299 35697270 Orange Slovensko,a.s. 0233578749 25.6.2014 30.6.2014 25.02€
internet ZPS
298 312037 MESTO Tren?n, Mierov nmestie 2,91164 Tren?n 2014000159 12.6.2014 30.6.2014 8085€
stravn lstky
297 40503038 Jozef Urda-JUPO, Soblahovsk 21,91101 Tren?n 24114 23.6.2014 30.6.2014 220€
BOZP 06/2014
296 34149619 SBA, s.r.o. Horn S?a 385,91333, Horn S?am 14113 13.6.2014 30.6.2014 784.8€
ZPS – vmena kychynskej linky b.202
295 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10,95701 Bnovce nad Bebravou 614 21.6.2014 30.6.2014 58.15€
DJ potraviny
294 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 2503/43 91501 Nov Mesto nad Vhom 4104399 18.6.2014 30.6.2014 258.02€
DJ potraviny
293 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 2503/43 91501 Nov Mesto nad Vhom 4104423 19.6.2014 30.6.2014 70.2€
DJ potraviny
292 46413391 I:M:D:K: BA, s.r.o. M.Turkovej 22, 91101 Tren?n 2014102961 23.6.2014 30.6.2014 17.56€
ZOS potraviny
291 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , 1.ma 11, 91101 Tren?n 714061989 19.6.2014 30.6.2014 1069.61€
DJ vodn + sto?n a da?ov voda
290 36677281 ZSE Energia, a.s., ?ulenova 6, 81647. Bratislava 7111209101 13.6.2014 30.6.2014 0.98€
ZPS EE 05/2014 b.110
289 34153004 RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybrska 1, 915 Nov Mesto nad Vhom 11402995 13.6.2014 30.6.2014 131.08€
oprava pr?ky FS 10- ZOS
288 36226947 ILLE -Papier-Service, Lichardova 16, 90901, Skalica 14013875 17.06.2014 30.6.2014 47.02€
Zos – nhradn hygienick nplne
287 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , 1.maja 11, 91101 Tren?n 714059176 12.6.2014 30.6.2014 123.44€
ZOS vodn+ sto?n
286 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? 714059177 12.6.2014 30.6.2014 1607.76€
ZOS vodn+ sto?n
285 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , 1. mja 11, 911 01 Tren?n 714058508 12.6.2014 30.6.2014 539.26€
ZPS Vodn+ sto?n a da?ov voda
284 36332925 PL auto-profi, s.r.o., Bratislavsk119,91101, Tren?n 140426 11.6.2014 30.6.2014 85.01€
ZPS oprava octvie
283 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10,95701, Bnovce nad Bebravou 614 11.6.2014 30.6.2014 45.16€
DJ potraviny
282 44608101 PYROSLAVAKIA, s.r.o., Bratislavsk 442, 91106, Tren?n 20140548 12.6.2014 30.6.2014 174.12€
revzia hasiacich prstrojov ZOS+N
281 40817016 Ivan Jnok ml. , BREZOV 137/26, 91105 TREN?N 201420 11.6.2014 30.6.2014 161.7€
oprava umva?ky riadu (DJ ) a oprava pr?ky AEG (ZOS )
280 17639409 SVOJPOMOC, Rybrska 1 91101 Tren?n 14400048 3.6.2014 30.6.2014 1341.97€
nbytok pre ZPS
279 11751398 Jozef Igaz-TLA?IVA-PAPIER, Horn ianec 223, 91101 Tren?n 644714 4.6.2014 30.6.2014 49.42€
kancelrske potreby
278 30431603 MGR. Pavol Herel TEVOS, Matice slovenskej 12A, Prievidza 14170008 4.6.2014 30.6.2014 233€
pracie prky
277 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151,82108, Bratislava 2 1010020128 9.6.2014 30.6.2014 51.06€
internet 06/2014
276 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/48, 91501 nov Mesto nad Vhom 4104124 6.6.2014 30.6.2014 70.2€
DJ potraviny
275 35680202 SWAN, a.s. Borsk 6 84104 Bratislava 1140614793 4.6.2014 30.6.2014 10.64€
ZOS hovorn 05/2014
274 35763469 Slovak Telekom , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7405239752 1.6.2014 30.6.2014 205.98€
mobiln tel. 05/2014
273 35763469 Slovak Telekom ,a s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 4762644047 3.6.2014 30.6.2014 145.36€
pevn linka + internet ZOS, ZPS,OS
272 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 27, 81762Bratislava 8762644919 3.6.2014 30.6.2014 37.55€
DJ pevn linka + internet
271 35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7405301024 1.6.2014 30.6.2014 30.71€
mobiln tel 05/2014
270 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 104870514 3.6.2014 30.6.2014 1804.27€
TV+K-ZPS
269 31444318 Sluby pre bvanie s.r.o. 103550514 3.6.2014 30.6.2014 2680.05€
TV + K-ZOS
268 31444318 Sluby pre bvanie , s.r. o 102780514 3.6.2014 30.6.2014 841.56€
DJ K 05/2014
267 36124702 Schindler -V?ahy a eskaltory , a.s. 385037688 31.5.2014 9.6.2014 47.92€
servis v?ahov 05/2014
266 17696542 Ing. Oto Miklo- BRATPEK 514 2.6.2014 9.6.2014 61.18€
DJ potraviny
265 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 915 01 Nov Mesto nad Vhom 4104066 4.6.2014 9.6.2014 163.82€
DJ potraviny
264 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20140489 3.6.2014 6.6.2014 52.36€
zdravotn sluba 05/2014 prehliadky
263 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20140433 31.5.2014 6.6.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 05/2014 paul
262 46418105 TRX, s.r.o. 20140433 30.5.2014 6.6.2014 55.2€
tonery ZPS
261 36308935 Gastroplus, s.r.o. 314035 30.5.2014 6.6.2014 19492.8€
strava klientov 05/2014
260 36856380 GARANT PARTNER legal , s.r.o. Koce?ova 9, 82109 Bratislava 2 20140124 31.5.2014 6.6.2014 996€
prvne sluby 05/2014
259 36204536 BALA,s.r.o. 14100009 29.5.2014 6.6.2014 244.3€
DJ potraviny
258 44110219 Lacnea Slovakia, s.r.o. 916 Horn Streda 619 51403140 29.5.2014 6.6.2014 412.49€
DJ potraviny
257 35815256 SPP, a.s. 7203122 1.6.2014 6.6.2014 497€
plyn 05/2014
256 40503038 Jozef Urda -JUPO 20114 28.5.2014 6.6.2014 220€
BOZP 05/2014
255 35697270 Orange Slovensko, a.s. 0233578749 21.5.2014 6.6.2014 25.02€
internet ZPS
254 46413391 I.M.D.K BA , s.r.o. 20144102245 14.5.2014 2.6.2014 23.34€
pag?iky + moravsk kol?e
253 46413391 I.M.D.K. BA , s.r.o. , Turkovej 22, 91101 Tren?n 2014102418 22.5.2014 2.6.2014 23.34€
pag?iky- ZOS potraviny
252 3619449 TnTel, s.r.o. 2014451 28.4.2014 2.6.2014 984.84€
DHM + sluby
251 312037 Mesto Tren?n 2014000123 12.5.2014 6.6.2014 7815.5€
stravn lstky
250 31624081 Maprostav, s.r.o., Kuku?nov378, 911 01 Tren?n 142071 19.5.2014 2.6.2014 25196€
Realizovan prce a dodvky – Spolo?ensk miestnos? v suterne + statika
249 36124702 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK 514 21.5.2014 2.6.2014 59.28€
DJ potraviny
248 30352096 HALIMEX , Bratislavsk 2051/1,91105 Tren?n 1400501 26.5.2014 2.6.2014 170.24€
DJ potraviny
247 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. 4103747 23.5.2014 2.6.2014 141.5€
DJ potraviny
246 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , s.r.o. 714053181 19.5.2014 2.6.2014 669.32€
Noc?ahre? – vodn a sto?n a da?ov voda
245 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov mesto nad Vhom 4103622 22.05.2014 2.6.2014 97.13€
DJ potraviny
244 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31 911 75, Tren?n 2014472 5.5.201 2.6.2014 297.72€
servisn poplatok 05-07/2014
243 17661994 ?udovt ediv -EDO , Oslobodenia 174 , 91321 Tren?ianska Turn 282014 19.5.2014 2.6.2014 516€
Satelitn digitlny prjma?+parabola + mont
242 36227901 BANCHEM s.r.o. 1206775 14.5.2014 2.6.2014 1947.23€
?istiace potreby
241 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714050889 14.5.2014 2.6.2014 118.87€
ZOS vodn sto?n a da?ov voda
240 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714050890 14.5.2014 2.6.2014 1468.42€
ZOS vodn + sto?n a da?ov voda
239 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? 714050329 13.5.2014 2.6.2014 722.56€
ZPS vodn , sto?n, da?ov voda
238 36317039 SPIN TN , s.r.o. 01400423 7.5.2014 2.6.2014 446€
rozrenie oznamovacieho systmu
237 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2014453 28.4.2014 22.5.2014 397.06€
DHM Notebook Acer ASE 1-510
236 17661994 ?udovt ediv- EDO, Oslobodenia 174, Tren?ianska Tepl 252014 13.5.2014 22.5.2014 105.96€
ZPS rozrenie STA
235 36352012 STAVBAL, s.r.o. 201416 7.5.2014 22.5.2014 1631.18€
maliarske prce ZPS +ZOS
234 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, Nov Mesto nad Vhom 4103483 14.5.2014 22.5.2014 233.95€
DJ potraviny
233 17695542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK, Bnovce nad Bebravou 514 12.5.2014 22.5.2014 30.14€
DJ potraviny
232 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412,91101 Tren?n 104870414 4.5.2014 22.5.2014 1187.94€
TV+K ZPS
231 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 103550414 4.5.2014 22.5.2014 1739.7€
TV +K ZOS
230 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o., Krtka 2412,91101 Tren?n 102780414 4.5.2014 21.5.2014 253.48€
DJ K 04/2014
229 35680202 SWAN, a.s 1140514097 5.5.2014 21.5.2014 33.67€
ZOS hovorn 04/2014
228 35763469 Slovak Telekom 7404325230 1.5.2014 21.5.2014 29.51€
mobiln telefn 04/2014
227 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, Bratislava 7404260787 1.5.2014 21.5.2014 206.11€
sluby mobilnej siete 04/2014
226 36307840 BIO-FIT, SNP 36 ,91451 Tren?ianske Teplice 20140392 30.4.2014 21.5.2014 41.34€
pracovn zdravotn sluba 04/2014 prehliadky
225 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20140343 30.4.2014 21.5.2014 7.7€
zdravotn sluba 04/2014 paul
224 46413391 IMDK BA s.r.o. , M. Turkovej 22, 91101 Tren?n 2014101903 30.4.2014 21.5.2014 17.56€
ZPS potraviny
223 34117598 UNIONTEX TRADE, s.r.o. , Kubransk 8, 91101 Tren?n 1011400145 6.5.2014 21.5.2014 508.8€
poste?n bielize? ZPS
222 40191303 Martin Havier, Saratovsk 2652/8, 91108 Tren?n 292014 5.5.2014 21.5.2014 735€
Dodvka a mont interiovho zariadenia ZOS a ZPS
221 17661994 ?udovt ediv-EDO, Oslobodenia 174,91321,91321 Tren?ianska Turn 202014 5.5.2014 21.5.2014 59.04€
ZPS – servis STA
220 40272583 VDS NOVA Kov?ik Branislav 202014 2.5.2014 21.5.2014 240€
dezinsekcia DJ+ZPS+ZOS
219 47510021 Elektrosis, Po?ovncka 41,911 05, Tren?n 1401100006 9.5.2014 21.5.2014 40€
ZOS elektroopravy
218 35765143 Slovanet, a.s., Bratislava 1010020128 9.5.2014 21.5.2014 51.06€
Internet 05/2014
217 162957 IVES, ?sl.. armdy 20,04118, Koice 5590015936 6.5.2014 21.5.2014 161.32€
aktualizcia WinIBEU 2014
216 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28/, 817 62 , Bratislava 2761637260 3.5.2014 21.5.2014 37.55€
DJ pevn linka + internet
215 36371271 Poradca, s.r.o. , Pri celulzke 40, ilina 84080030 2.5.2014 21.5.2014 49.8€
predplatn Poradca 2015
214 35763469 Slovak Telekom, a.s. 8761637491 3.5.2014 21.5.2014 149€
pevn linka + internet ZOS +ZPS+OS
213 0 0€
212 0 0€
211 0 0€
210 0 0€
209 36124702 REHATEAM, s.r.o. Brnianska 40,811 04 Bratislava 14040043 28.4.2014 14.5.2014 5426.4€
polohovate?n postele
208 0 0€
207 35873540 REHATEAM, s.r.o. 14040042 28.4.2014 7.5.2014 664.9€
DHM vozk sprchovac – ZPS
206 36319449 TnTEL, s.r.o. 2014452 28.4.2014 7.5.2014 154.43€
PC opravy + drba softvru
205 17698542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK 1109 1.5.2014 7.5.2014 47.08€
DJ potraviny
204 35815256 SPP, a.s. 6300206057 1.5.2014 7.5.2014 497€
plyn 04/2014
203 31402828 Schindler, Karadi?ova 8 82108, Bratislava 385036950 30.4.2014 7.5.2014 47.92€
opravy v5ahy ZOS+ZPS
202 36856380 GARANT PARTNER legal , s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 20140096 30.4.2014 7.5.2014 996€
prvne sluby 04/2014
201 35697270 Orange Slovensko, a.s. 0233578749 25.4.2014 7.5.2014 25.02€
ZPS internet pre klientov
200 44110219 Lacnea Slovakia s.r.o. 51402437 29.4.2014 7.5.2014 316.07€
DJ potraviny
199 36124702 BALA, s.r.o. 14100007 29.4.2014 7.5.2014 274.06€
DJ potraviny
198 30352096 HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna 1400397 28.4.2014 7.5.2014 211€
DJ potraviny
197 0 Jozef Urda – JUPO 15814 28.4.2014 7.5.2014 220€
BOZP 04/2014
175 35763469 Slovak telekom, a.s. 4760636662 3.4.2014 29.4.2014 143.65€
pevn linka + internet ZOS+ZPS+OS
196 36314323 SEKO Tren?n 6242014 28.4.2014 5.5.2014 500.51€
drbrsk materil
195 31624081 MAPROSTAV , s.r.o. 142057 24.4.2014 29.4.2014 4132.9€
prava jednoizbovho bytu -Zariadenie pre seniorov , lavi?kov 10 Tren?n
194 34103244 S.O.G. FURNITURE, s.r.o. 70103 24.4.2014 29.4.2014 990€
ZOS – stoli?ky
193 40817016 Ivan Jnok ml.- oprava a servis automatickch pr?iek 201412 25.4.2014 29.4.2014 123.1€
Oprava umva?ky riadu Bosch ( DHM410/10)
192 17696542 Ing. OTO MIKLO -BRATPEK 1014 25.4.2014 29.4.2014 28.98€
DJ potraviny
191 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. 4103073 25.4.2014 29.4.2014 173.92€
DJ potraviny
190 46418105 TRX, s.r.o. 20140344 23.4.2014 29.4.2014 63.7€
tonery
189 36226947 ILLE -Papier-Service, Lichardova 16 90901 Skalica 14008925 22.4.2014 29.4.2014 39.18€
ZOS – nhradn nplne
188 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 714043638 14.4.2014 29.4.2014 643.49€
vodn – sto?n ZPS
187 312037 Mesto Tren?n 2014000104 11.4.2014 29.4.2014 7651€
stravn lstky
186 17696542 Ing. OTO MIKLO -BRATPEK 926 11.4.2014 29.4.2014 73.08€
DJ potraviny
185 36324124 DEMIFOOd, s.r.o. 4102847 15.4.2014 29.4.2014 133.3€
DJ potraviny
184 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. 4102744 10.4.2014 29.4.2014 185.34€
DJ potraviny
183 36677281 ZSE Energia , a.s. 6310160258 6.4.2014 29.4.2014 0.19€
ZPS EE 04/2014
182 34153004 JAZ s.r.o. 11401714 7.4.2014 16.4.2014 70.44€
ZOS – oprava drvi?a odpadkov
181 36317039 SPIN TN, s.r.o. 01400387 9.4.2014 16.4.2014 65.7€
ZPS oprava vstupu
180 35765143 slovanet 1010020128 9.4.2014 16.4.2014 51.06€
internet 04/2014
179 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.S. 714042494 10.4.2014 16.4.2014 1337.1€
zos VODN STO?N+DA?OV VODA
178 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 714042493 10.4.2014 16.4.20147 118.87€
vodn, sto?n ZOS
177 36371271 Poradca, s.r.o. 89934833 27.2.2014 16.4.2014 10.8€
publikcie – da?. priznania
176 610470 Fakultn nemocnica Tren?n 201420025 31.3.2014 16.4.2014 18747.2€
stravovanie klienti 03/2014
174 35763469 Slovak Trelekom, a.s. 7403310466 1.4.2014 16.4.2014 24.66€
mobiln telefny 03/2014
173 35763469 Slovak telekom , a.s. 7403261075 1.4.2014 16.4.2014 206.11€
mobiln telefny 03/2014
172 36307840 BIO-FIT, s.r.o. 20140293 31.3.2014 16.4.2014 157€
pracovn zdravotn sluba 03/2014 prehliadky
171 36307840 BIO-FIT, s.r.o. 20140235 31.3.2014 16.4.2014 7.7€
pracovn zdravotn sluba 03/2014 paul
170 35680202 SWAN, a.s. 1140417088 3.4.2014 16.4.2014 40.72€
ZOS hovorn 03/2014
169 34153004 JAZ, s.r.o. Rybrska 1 91501 Nov mesto nad Vhom 11401541 28.3.2014 16.4.2014 364.2€
ZOS oprava priemyselnej pr?ky
168 35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. 5760636537 3.4.2014 16.4.2014 37.55€
DJ pevn linka
167 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 102780314 3.4.2014 16.4.2014 368.99€
TV+K-DJ
166 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 13550314 3.4.2014 16.4.2014 2093.67€
TV +K-ZOS
165 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 104870314 3.4.2014 16.4.2014 1434.48€
TV+K-ZPS
164 47510021 ELEKTROSIS , Po?ovncka 41 91105 Tren?n 140100005 4.4.2014 16.4.2014 69.2€
ZOS oprava elektrointalcie
163 36319449 TnTEL 2014373 24.3.2014 16.4.2014 65.08€
ZPS zapojenie PC
162 34115901 Marius Pedersen, a.s. Svoz 1 91250 Tren?n 3125140794 1.4.2014 16.4.2014 4.96€
prenjom kontajnera
161 35815256 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. 7228059869 1.4.2014 16.4.2014 497€
energie -plyn ZOS+N+DJ
56 31444318 Sluby pre bvanie 103550114 6.2.2014 10.2.2014 2469.19€
ZOS TUV
81 40503038 Jozef Urda – JUPO, Soblahovsk 21, 91101 Tren?n 8414 26.1.2014 27.2.2014 134€
Bezpe?nostno-technick sluby 02/2014
160 44110219 Lacnea Slovakia, s.r.o., 91624 Horn Streda 619 51401131 27.2.2014 9.4.2014 262.63€
DJ potraviny
159 36856380 Garant partner legal, s.r.o., Koce?ova9 ,82109,Bratislava2 20140073 31.3.2014 3.4.2014 1092.48€
prvne sluby 03/2014
158 31402828 Schindler, Karadi?ova 8, 82108 Bratislava 385035994 31.3.2014 3.4.2014 47.92€
opravy v?ahy ZOS+ZPS
157 33164347 AUTOLIP-Lipeck Ladislav,Vlrska 319,91105 Tren?n 62458 2.4.2014 3.4.2014 179.44€
servis Citroen
156 17696542 Ing. OTO MIKLO- Bratpek 786 1.4.2014 3.4.2014 45€
DJ potraviny
155 36324124 DEMIFOOD s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov mesto nad Vhom 4102484 2.4.2014 3.4.2014 271€
potraviny DJ
154 44387598 TOP SERVIS IT a.s., Pred po?om 786, 91101, Tren?n 13401040 26.3.2014 1.4.2014 76.8€
psky do zna?kova?a
153 46418105 TRX, s.r.o. , Gen. M.R. tefnika 372/9, 91101 Tren?n 20140280 28.3.2014 28.3.2014 243€
tonery
152 40503038 Jozef Urda- JUPO, Soblahovsk 21,911 01 Tren?n 11914 28.3.2014 31.3.2014 220€
BOZP 03/2014
151 36204536 BALA, s.r.o. Ve?k Lomnica 14100005 31.3.2014 31.3.2014 218.75€
Potraviny DJ
150 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK 707 22.3.2014 31.3.2014 75.95€
potraviny DJ
149 30352096 HALIMEX, s.r.o. Tren?n 1400308 31.3.2014 31.3.2014 322.55€
Potraviny DJ
148 31355374 VEMA , s.r.o. 420140389 27.3.2014 31.3.2014 54€
kolenie – seminr PAM 26.3.2014
147 35697270 Orandge Slovensko, a.s. 0233578749 25.3.2014 31.3.2014 25€
Internet ZPS
146 43249132 Miroslav PREKOP- Autodiel?a , Tren?ianska Turn 20140477 25.3.2014 31.3.2014 308.92€
oprava oktvie – technick a emisn kontrola, k?b poloosi, demont a mont kolesa
145 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory , a.s. 465057034 31.3.2014 31.3.2014 374.18€
oprava v?ahu ZPS
144 36351121 KPS izolcie , s.r.o. Tren?n 3414013 26.3.2014 27.3.2014 6390€
oprava strechy detsk jasle
143 36352012 STAVBAL, s.r.o. 201410 24.3.2014 27.3.2014 1085€
opravy omietky+ ma?by ZPS
142 36352012 STAVBAL, s.r.o. 201411 24.3.2014 27.3.2014 1160€
opravy omietky + ma?by Zos
141 36319449 TnTEL,s.r.o. 2014372 24.3.2014 27.3.2014 303€
opravy PC + drba softvru
139 44413467 B2B PARTNER 14402574 20.3.2014 24.3.2014 258€
DHM+ drobn materil
140 36319449 TnTEL, s.r.o. 2014374 24.3.2014 27.3.2014 436€
sluby PC + drba softvru – servisn ?innos? ZPS, SSMT
138 40191303 Martin Havier, Saratovsk 8, 911 01 Tren?n 182014 19.3.2014 24.3.2014 125€
sluby ?alnenie – vmena k?u?iek a a ttov
137 36307840 BIO-FIT, Tren?ianske Teplice 20140175 7.3.2014 19.3.2014 109€
zdravotn sluba 02/2014 – prehliadky
136 36307840 BIO-FIT, Tren?ianske Teplice 20140110 28.2.2014 19.3.2014 7.7€
zdravotn sluba 02/2014 paul
135 40272583 VDS NOVA Kov?ik Branislav , Nov Ves nad Vhom 182014 19.3.2014 19.3.2014 468€
dezinsekcia ZOS +ZPS+DJ
134 40272583 VDS NOVA Ko?ik Branislav, Nov Ves nad Vhom 172014 19.3.2014 19.3.2014 264€
dezinsekcia ZOS , noc?ahre?
133 441102191 Lacnea Slovakia, s.r.o. , Horn Streda 51401579 19.3.2014 19.3.2014 287.45€
DJ potraviny
132 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. 4102071 19.3.2014 19.3.2014 154.6€
DJ potraviny
131 36314323 SEKO Tren?n 3792014 13.3.2014 18.3.2014 230.71€
vodovha a vodointala?n materil
130 47510021 Elektrosis, Polovncka 41, 911 05 Tren?n 140100004 12.3.2014 18.3.2014 265€
ZOS oprava elektrointalcie
129 36352012 STAVBAL, s.r.o. 201409 14.3.2014 18.3.2014 500.4€
ZPS dodvka a mont antikorovej vlevky
128 36663484 EDUCO CONSULT, 103 01008 ilina 14031412 14.3.2014 18.3.2014 30€
kolenie verejn obstarvanie
127 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714035167 11.3.2014 18.3.2014 534€
ZPS vodn a sto?n, da?ov voda
126 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 714034345 11.3.2013 18.3.2014 1340€
ZOS vodne a sto?n
125 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714034344 11.3.2014 18.3.2014 105€
ZOS vodn sto?n
124 312037 Mesto Tren?n 2014000072 11.3.2014 18.3.2014 8347€
stravn lstky
123 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK 625 11.3.2014 18.3.2014 38€
DJ potraviny
122 416029 Slovensk ?erven kr zemn spolok 201404 13.3.2014 17.3.2014 297€
kurz prvej pomoci 14 zamestnancov
121 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory, a.s. Bratislava 465056926 7.3.2014 18.3.2014 159.94€
oprava v?ahu ZOS
120 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. 4101799 10.3.2014 13.3.2014 219€
DJ potraviny
119 36324124 DEMIFOOD s.r.o. 4101628 4.3.2014 13.3.2014 222€
DJ potraviny
118 36314323 SEKO Tren?n, s.r.o. 214088 11.3.2014 13.3.2014 327€
materil
117 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7402328090 1.3.2014 12.3.2014 29.88€
mobiln telefn – hovorn 02/2014
116 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 2759642937 3.3.2014 12.3.2014 37€
DJ pevn linka + internet
115 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, 821 08 Bratislava 1010020128 10.3.2014 12.3.2014 51€
Internet 03/2014
114 44567138 WEBPRINT, s.r.o. K vstavisku 1 911 01 Tren?n 2014022 24.2.2014 12.3.2014 158€
tla? vizitiek SSMTN
113 35680202 SWAN a.s., Borsk 6, 84104 Bratislava 1140308310 4.3.2014 12.3.2014 7€
ZOS hovorn 02/2014
112 35763469 Slovak Telekom, a.s, Bajkalsk 27, 81762 Bratislava 7402265496 1.3.2014 12.3.2014 209.48€
hlasov sluby 02/2014
111 46413391 I.M.D.K. BA s.r.o., M. Turkovej 22, 91101 Tren?n 2014100868 28.2.2014 12.3.2014 11€
ZPS potraviny
110 31624081 MAPROSTAV, s.r.o. Kuku?inova 378, 91101 Tren?n 142028 28.2.2014 17.3.2014 1502€
ZPS – protipoiarne dvere
109 31624081 MAPROSTAV, s.r.o. Kuku?nova 378, 91101 Tren?n 142029 3.3.2014 17.3.2014 1589€
ZPS – oprava ma?ovky a obkladov
108 610470 Fakultn nemocnica Tren?n 28.2.2014 12.3.2014 17248€
Stravovanie klientov 02/2014
107 31444318 Sluby pre bvanie 4.3.2014 19.3.2014 1613€
ZPS tV + K 02/2014
106 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Tren?n 4.3.2014 19.3.2014 2413€
ZOS TV +K 02/2014
105 31444318 Slubay pre bvanie , s.r.o. Tren?n 4.3.2014 19.3.2014 692€
DJ K 02/2014
104 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 3.3.2014 12.3.2014 137€
ZOS,ZPS, OS pevn linka + internet
103 44567138 WEBPRINT s.r.o. Tren?n 24.2.2014 7.3.2014 158€
Tla? vizitiek SSMTN
88 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK 24.2.2014 6.3.2014 62€
DJ potraviny
102 36319449 tnTEL, s.r.o. 20143332 27.2.2014 5.3.2014 389€
Dodanie WIFI
101 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory, a.s. 385035297 28.2.2014 5.3.2014 47€
servis v?ahov 02/2014
99 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 104871313 3.3.2014 4.3.2014 6939€
ZPS TV a K 2013
98 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 104871413 3.3.2014 4.3.2014 4789€
ZPS TV a K 2013
100 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 103551413 3.3.2014 4.3.2014 1587€
ZOS TV+K 2013
97 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. 20140046 28.2.2014 4.3.2014 996€
prvne sluby 02/2014
96 36677281 ZSE Energia, a.s. 6310138001 25.2.2014 4.3.2014 10€
ZPS EE 02/2014
95 36677281 ZSE Energia, a.s. 6310137945 25.2.2014 4.3.2014 6€
ZPS EE 02/2014
94 36677281 ZSE Energia , a.s. 6310153668 25.2.2014 4.3.2014 0€
ZPS EE 02/2014
93 36677281 ZSE Energia , a.s. 6310026070 25.2.2014 4.3.2014 0€
ZPS EE 02/2014
92 36677281 ZSE ENERGIA , a.s. 6310152223 25.2.2014 4.3.2014 12€
ZPS EE 02/2014
91 35815256 SPP, a.s. 728013804 1.3.2014 3.3.2014 497€
plyn 03/2014
90 36204536 BALA , s.r.o. 14100003 27.2.2014 3.3.2014 240€
DJ potraviny
89 17696542 Ing. OTO MiKLO – BRATPEK 447 28.2.2014 3.3.2014 34€
DJ potraviny
87 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714031419 20.2.2014 3.3.2014 261€
DJ vodn , sto?n, da?ov voda
86 36316521 A3 spol. s r.o. 142200012 25.2.2014 4.3.2014 22.8€
ZOS oprava alzi
85 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714027213 14.2.2014 28.2.2014 664.98€
ZPS vodn, sto?n a d?ov voda
84 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, a.s. 714027743 19.2.2014 28.2.2014 1260.47€
ZOS vodn a sto?n a da?ov voda
83 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714027742 19.2.2014 12.3.2014 100.58€
ZOS vodn a sto?n
82 35697270 Orange Slovensko , a.s. 0233578749 25.2.2014 11.3.2014 25.02€
ZPS Internet pre klientov
20140018 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 2781403 3.1.2014 5.3.2014 1561€
zlohov faktra DJ K 03/2014
20140017 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 3551403 3.1.2014 5.3.2014 3223€
zlohov faktra ZOS TV a K 03/2014
20140019 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 4871403 3.1.2014 5.3.2014 2338€
zlohov platby ZPS TUV a K 03/2014
80 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. 4100600 23.1.2014 23.1.2014 336.14€
DJ potraviny
79 46413391 IMDK BA Tren?n 2014100865 26.2.2014 27.2.2014 29.32€
ZPS potraviny
78 34006273 Region. zdruenie miest a obc strednho povaia 14197 24.2.2014 25.2.2014 23€
kniha ?tovn svz?aznosti 2014
77 30352096 HALIMEX, Tren?n 1400172 24.2.2014 25.2.2014 204.07€
DJ potraviny
76 36226947 ILLE-Papier-Service , Skalica 14004288 25.2.2014 11.3.2014 47.02€
ZOS nhradn nplne
75 36319449 tnTel, s.r. o.2014317 2014317 17.2.2014 19.2.2014 297.72€
servisn poplatok 02-04/2014
74 35763469 Slovak Telekom, a.s. 9758653339 3.2.2014 25.2.2014 37.55€
DJ pevn linka a internet
73 36317039 NAY, a.s. Bratislava 3511300121 19.2.2014 19.2.2014 19.99€
rchlovarn kanvica
72 36317039 NAY , a.s. Bratislava 3511300120 19.2.2014 19.2.2014 636.98€
Cladni?ky a rchlovarn kanvice
71 36317039 SPIN TN , s.r.o. 01400129 27.1.2014 19.2.2014 596.94€
ZPS systm ndzovho hlsenia
70 17661994 ?udovt ediv -EDO 102014 13.2.2014 17.2.2014 118.98€
ZPS oprava STA
69 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK 289 10.2.2014 17.2.204 35€
DJ potaviny 35
68 36324124 DEMIFOOD , s.r.o 4101188 13.2.2014 17.2.2014 274.75€
DJ potraviny
67 44608101 PYROSLOVAKIA, s.r.o. 20140137 13.2.2014 17.2.2014 40.56€
DJ revzia hasiacich prstrojov
66 44608101 PYROSLOVAKIA, s.r.o. 20140136 13.2.2014 23.2.2014 225.48€
ZPS Revzia hasiacich prstrojov
64 312037 Mesto Tren?n 2014000045 11.2.2014 25.2.2014 7896€
stravn lstky
65 46413391 IMDK BA, s.r.o. Bratislava 2014100688 12.2.2014 24.2.2014 35.1€
ZOS+ZPS potraviny
63 610470 Fakuln nemocnica Tren?n 201420010 4.2.2014 18.2.2014 17668.8€
Stravovanie klientov 01/2014
62 36124702 Elektrosis, Po?ovncka 41, Tren?n 2014020004 11.2.2014 18.2.2014 193.8€
DJ revzia pr?ovne a opravy
61 11751398 Jozef Igaz- TLA?IV-PAPIER 197414 11.2.2014 25.2.2014 334.8€
kancelrsky papier
60 11751398 Jozef Igaz -TLA?IVA-PAPIER, Tren?n 197614 11.2.2014 12.2.2014 112.85€
kancelrske potreby
59 11751398 Jozef Igaz -TLA?IVA-PAPIER , Tren?n 197514 11.2.2014 12.2.2014 382.07€
kancelrske potreby
58 36124702 SVOJPOMOC, Rybrska 1, 911 01 Tren?n 14400008 7.2.2014 10.2.2014 1349€
ZPS nbytok
57 31444318 Sluby pre bvanie s.r.o. 104870114 6.2.2014 10.2.2014 2486.84€
energie, teplo ZPS
55 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 102780114 6.2.2014 10.2.2014 375.32€
DJ K 01/2014
54 36124702 SLOVANET, a.s. 1010020128 10.2.2014 12.2.2014 51.06€
Internet 02/2014
53 35763469 Slovak Telekom, a.s. 7401155072 1.2.2014 10.2.2014 207.45€
mobiln telefn 01/2014
52 35763469 Slovak Telekom, a.s. 7401224211 1.2.2014 10.2.2014 16.14€
mobiln telefn 01/2014
51 36307840 BIO-FIT, SNP 36 , 91451 Tren?ianske Teplice 20140079 31.1.2014 10.2.2014 62€
zdravotn sluba 01/2014prehliadky
50 36307840 BIO-FIT, SNP 36 , 91451 Tren?ianske Teplice 20140023 31.1.2014 10.2.2014 7.7€
zdravotn sluba 01/2014 paul
49 36124702 ?udovt ediv- EDO, Tren?ianska Turn 82014 5.2.2014 10.2.2014 104€
ZPS oprava a mont STA rozvodu
48 36124702 PL auto-profi, s.r.o. 140097 7.2.2014 10.2.2014 264€
ZPS oprava Octvie
47 47510021 Elektrosis, Pol?ovncka 41, 91105 Tren?n 2014020003 3.2.2014 7.2.2014 124.15€
ZOS revzia pr?ovne a oprava
46 35873540 REHATEAM s.r.o. 14010026 29.1.2014 7.2.2014 1994€
ZPS postele
45 36124702 Slovak Telekom, a.s. 9758652361 3.2.2014 7.2.2014 142€
pevn linka ZOS+ZPS+internet ZPS
44 36301621 BSC line , s.r.o. 20140101 31.1.2014 5.2.2014 36€
servis pc
43 35680202 SWAN, a.s. 11402083322 3.2.2014 7.2.2014 15€
hovorn 01/2014
42 36124702 Schindler v?ahy a eskaltory , a.s. 385034838 31.1.2014 6.2.2014 47€
servis v?ahov 01/2014
41 35815256 SPP, a.s. 7164650721 1.2.2014 6.2.2014 497€
40 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. Bratislava 20140022 31.1.2014 6.2.2014 996€
prvne sluby janur 2014
39 36124702 DEMIFOOD, s.r.o. 4100927 4.2.2014 4.2.2014 320€
DJ potraviny
38 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK 180 31.1.2014 4.2.2014 69€
DJ potraviny
37 221 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos?, s.r.o. 714009819 22.1.2014 31.1.2014 672€
DJ vodn a sto?n+ da?ov voda
36 36124702 TRX, s.r.o. 20140092 30.1.2014 31.1.2014 285€
tonery
35 587257 QEX, a.s. Tren?n 142000115 30.1.2014 31.1.2014 394€
infotabu?ky
34 36204536 BALA, s.r.o. 13102024 29.1.2014 31.1.2014 255€
DJ potraviny
33 44110219 Lacnea Slovakia, s.r.o. 51400524 29.1.2014 31.1.2014 407€
DJ potraviny
32 36124702 HALIMEX-Ing. Lazhar Hassouna, Bratislavsk 1, Tren?n 1400053 27.1.2014 31.1.2014 282€
DJ potraviny
31 36352012 STAVBAL, s.r.o. 201402 28.1.2014 28.1.2014 314€
vmena zrubn a dver ZPS + noc?ahre?
30 36124702 STAVBAL, s.r.o. 201401 28.1.2014 28.1.2014 228€
ZPS dopojenie vody a odpadu b 501
29 36227901 BANCHEM, s.r.o. 1206113 28.1.2014 28.1.2014 691€
?istiace potreby
28 14048779 Drahomr Nitschneider-Elmonta 214 27.1.2014 28.1.2014 360€
ZOS+ZPS oprava elektrointalcie
27 36124702 Orange Slovakia, a.s. 0233578749 25.1.2014 28.1.2014 25€
ZPS Internet pre klientov
26 40503038 JOZEF URDA – JUPO 4514 25.1.2014 28.1.2014 134€
BOZP 01/2014
25 35815256 SPP, a.s. 7452027836 22.1.2014 28.1.2014 642€
plyn 01/2014
24 36306410 Trne?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714003273 20.1.2014 28.1.2014 1463€
ZOS vodn +sto?n a da?ov voda
23 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s.. 714003272 20.1.2014 28.1.2014 117€
ZOS vodn sto?n
22 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714002491 22.1.2014 28.1.2014 500€
Noc?ahre? vodn+sto?n a da?ov voda
21 36306410 Tren?ianska vodohospodrska spolo?nos? , a.s. 714004434 21.1.2014 28.1.2014 826€
ZPS vodn +sto?n a da?ov voda
20 36319449 tnTEL, s.r.o Zlatovsk 31 91175 Tren?n 2014249 14.1.2014 28.1.2014 25€
ssmtn.sk na 1 rok
19 17696542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK 147 22.1.2014 23.1.2014 41€
DJ potraviny
18 34149619 SBA, s.r.o. , Horn S?a 385, Horn S?a 91333 14010 21.1.2014 23.1.2014 501€
ZPS kuchynsk linka b.307
17 44548061 DOMART Tren?n, s.r.o. 2014023 17.1.2014 22.1.2014 96€
Zos oprava zadnho vstupu
16 312037 Mesto Tren?n 2014000026 16.1.2014 22.1.2014 7000€
stravn lstky
15 37128396 Duan Vrank, Dukl. hrdinov, Tren?n 62014 7.1.2014 20.1.2014 97€
DJ pre?istenie kanalizcie
14 37128396 Duan Vrank, Dukl. hrdinov 6, Tren?n 422014 12.1.2014 20.1.2014 87€
ZPS pre?istenie kanalizcie
13 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007283 31.12.2013 20.1.2014 62€
ZOS byt e energia 2013
12 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007282 31.12.2013 20.1.2014 1533€
ZOS osvetlenie e energia 2013
11 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007281 31.12.2014 20.1.2014 879€
ZOSos. v?ah e energia 2013
10 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007284 31.12.2013 20.1.2014 223€
DJ el. energia 2013
9 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007294 31.12.2013 20.1.2014 1€
ZPS gar e energia 2013
8 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007291 31.12.2013 20.1.2014 5€
ZPS os v?ah E Energia 2013
7 44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1213007288 31.12.2013 28.2.2014 121€
ZPS pr?ov?a EEnergia 2013
6 46418105 TRX, s.r.o. 20140025 14.1.2014 15.1.2014 119€
Tonery
5 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK 64 13.1.2014 15.1.2014 36€
DJ potraviny
4 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. 4100258 14.1.2014 15.1.2014 235€
potraviny
3 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, Bratislava 1010020128 10.1.2014 13.1.2014 51€
Mail tandard 2014,Go MAIL 40, ssmt@slovanet.sk