Zverejnené faktúry

Odberateľské faktúry od 1.4.2015

Dodávateľské faktúry od 1.4.2015

 Archív faktúr 2013, 2012, 2011

Faktúry za rok: 2013, 2014, 2015,

Číslo IČO Dodávateľ Var. symbol Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Suma PDF
2015443 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. , Einsteinova 21 , 85101 Bratislava 20150247 31.10.2015 3.11.2015 996€
prvne sluby 10/2015
2015442 45316767 FRESCO, s.r.o. , ?ernyevskho 26, 85101 Bratislava 20151605 27.10.2015 3.11.2015 16€
DJ potraviny
2015441 36204536 BALA, s.r.o. , Zlatovsk 2181/32, 91105 Tren?n 15100018 29.10.2015 3.11.2015 103.98€
DJ potraviny
2015440 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6108029 3.11.2015 3.11.2015 227.54€
DJ potraviny
2015439 36226947 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o., Po?nohospodrska 455/7, 91401 Tren?ianska Tepl 36226947 3.11.2015 3.11.2015 47.95€
dvkova? vne ZOS nhradn nplne
2015438 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory, a.s. Kara?i?ova 8, 81446 Bratislava 385052137 31.10.2015 3.11.2015 47.92€
ZPS+ZOS servis v?ahov
2015437 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 233578749 25.10.2015 2.11.2015 25.02€
ZPS internet
2015436 40503038 Jozef Urda JUPO , Soblahovsk1108/21, 91101 Tren?n 36515 29.10.2015 2.11.2015 220€
BOZP 10/2015
2015435 0 2015 2015 0€
2015434 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Nov Mesto nad Vhom 6107825 2015 2015 119.06€
DJ potraviny
2015433 0 2015 2015 0€
2015432 0 2015 2015 0€
2015431 0 2015 2015 0€
2015430 0 2015 2015 0€
2015429 0 2015 2015 0€
2015428 0 2015 2015 0€
2015427 0 Tren?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. 215078118 19.10.2015 21.10.2015 70.49€
N sto?n
2015426 43251056 Peter Hulvk , Zblatsk 231/62, 91106 Tren?n 47 25.9.2015 16.10.2015 872€
oprava OPEL Combo
2015425 34940405 Pavol ?i?o , Hrabovka 4,91332 Hrabovka 1500039 16.10.2015 16.10.2015 294.23€
lepenie PVC
2015424 47494301 Bytov textil OK , s.r.o. tefnikov 1638/20, 02001 Pchov 22015 12.10.2015 16.10.2015 987.6€
zclona, strihanie itie, ehlenie , riasenie
2015423 35763469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7508638998 1.10.2015 13.10.2015 222.46€
mobiln telefny 9/2015
2015422 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk 28 81762 Bratislava 2778110385 2.10.2015 13.10.2015 155.72€
pevn linka 9/2015
2015421 35680202 SWAN, a.s. , Borsk 6, 81104 Bratislava 1151028399 5.10.2015 13.10.2015 23.8€
ZOS hovorn 9/2015
2015420 35763469 Slovak Telekom , a.s. Bajkalsk 28, Bratislava 81762 4778110091 2.10.2015 13.10.2015 17.36€
DJ pevn linka 9/2015
2015419 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie ,a.s. Kouncka 4, 91105 Tren?n 215073740 8.10.2015 13.10.2015 610.14€
ZPS vodn, sto?n
2015418 36307840 BIO-FIT, s.r.o. SNP 36 , Tren?ianske Teplice 91451 20151020 8.10.2015 13.10.2015 155€
posdenie zdravotnej spsobilosti 9/2015
2015417 36307840 BIO-FIT, s.r.o. SNP 36 91451 Tren?ianske Teplice 20150948 30.9.2015 13.10.2015 7.7€
pracovn zdravotn sluba 09/2015
2015416 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, Tren?n 911 64 2015000209 23.10.2015 13.10.2015 9850€
stravn lstky
2015415 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7508699984 1.10.2015 12.10.2015 102.08€
mobiln telefny 9/2015
2015414 40272583 VDS-NOVA , Nov Ves nad Vhom , 232, 91631 Nov Ves nad Vhom 372015 9.10.2015 12.10.2015 648€
DJ+N+ZPS+ZOS- deratizcia objektov SSMT
2015413 36324124 DEMIFOOD s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6107361 12.10.2015 12.10.2015 210.13€
DJ potraviny
2015412 35954612 Slovanet, a.s. Zhradncka 151, 82108 Bratislava 1010020128 9.10.2015 9.10.2015 5.06€
internet 10/2015
2015411 31634109 DIAMANT Slovakia s.r.o., Mjov 1/1709, 01851 Nov Dubnica 20150108 7.10.2015 8.10.2015 1065.6€
bracie prce, likvidcia stien
2015410 14047357 Duan Valach ELEKTRA, kouncka 84/34 91105 Tren?n 01615 7.10.2015 8.10.2015 115€
ZPS – oprava vari?ov a ehli?iek
2015409 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. , Ptnick 170, 84106 Bratislava 201500128 30.9.2015 8.10.2015 3793.17€
ZPS stravovanie klientov 09/2015
2015408 47243147 Hospital Catering Solutions , s.r.o., Ptnick 170, 84106 Bratislava 201500129 30.9.2015 8.10.2015 14147.8€
ZOS stravovanie klienti 09/2015
2015407 17696542 Ing. Oto Miklo , 125 , 95843 Krsno 2453 2.10.2015 7.10.2015 66.01€
DJ potraviny
2015406 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6153027 5.10.2015 6.10.2015 1902.46€
ZOS – TV+K 9/2015
2015405 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6153029 5.10.2015 6.10.2015 1545.86€
ZPS- TV+K 9/2015
2015404 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6153028 5.10.2015 6.10.2015 718.99€
DJ – TV+ K 9/2015
2015403 36631124 Slovensk pota, a.s. Partiznska cesta 9, 97599 Bansk Bystrica 9000870514 1.10.2015 5.10.2015 43.67€
tla?iarensk sluby
2015402 44506031 Berendsen, Drietoma 920,91303 Drietoma 111506691 30.9.2015 5.10.2015 91.55€
ZOS+DJ ?istenie roho
2015401 36316521 A 3 spol. s r.o., 484,91142 Mel?ice -Lieskov 152200102 2.10.2015 5.10.2015 230.4€
ZPS+ZOS oprava alzi
2015400 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6107149 5.10.2015 5.10.2015 180.67€
DJ potraviny
2015399 36856380 GARANT PARTNER legal, s.r.o. , Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20150224 30.9.2015 5.10.2015 996€
prvne sluby 09/2015
2015398 36331341 STAVOINTALCIE, s.r.o. I.Olbrachta 3373/10A, 91101 Tren?n 2015049 30.9.2015 1.10.2015 1197.6€
ZOS – vestibul- prava vykurovacieho systmu
2015397 31355374 VEMA, Prievozsk 14/A, 82106 Bratislava -Poddunajsk Biskupice 420150804 25.9.2015 1.10.2015 54€
seminr PAM
2015396 40503038 Jozef Urda JUPO, Soblahovsk 1108/21,91101 Tren?n 34015 30.9.2015 1.10.2015 220€
BOZP 09/2015
2015395 36227901 BANCHEM s.r.o. , Rybn trh 332/9, 92901 Dunajsk Streda 12071978 30.9.2015 5.10.2015 189.01€
toaletn papier, , papierov utierky
2015394 36227901 BANCHEM, s.r.o. , Rybn trh 332/9, 92901 Dunajsk Streda 12071976 30.9.2015 5.10.2015 2032.48€
?istiace potreby
2015393 44387598 TOP SERVIS IT, a.s. , Krajn 10 82104 Bratislava- Ruinov 25600035 28.9.2015 1.10.2015 205.2€
servis koprky Toshiba
2015392 30352096 Ing. Lazhar Hassouna – Halimex , Bratislavsk 2051/1, 91105 20150879 28.9.2015 1.10.2015 302.83€
DJ potraviny
2015391 36204536 BALA, s.r.o. Zlatovsk2181/32, 91105 Tren?n 15100016 29.9.2015 1.10.2015 282.55€
DJ potraviny
2015390 44110219 Lacnea Slovakia, s.r.o. 619, 91624 Horn Streda 51505452 28.9.2015 1.10.2015 293.33€
DJ potraviny
2015389 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 233578749 24.9.2015 29.9.2015 25.02€
ZPS – internet
2015388 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a.s. Kouncka 72/4,91105 tren?n 215068178 23.9.2015 25.9.2015 925.96€
DJ- vodn + sto?n
2015387 17696542 Ing. Oto Miklo, 125, 95843 Krsno 2359 22.9.2015 24.9.2015 36.3€
DJU potraviny
2015386 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6106814 23.9.2015 24.9.2015 301.78€
DJ potraviny
2015385 17661994 Ing. ?udovt ediv-EDO, Oslobodenia 174, 91321 Tren?ianska Turn 442015 24.9.2015 24.9.2015 126.6€
ZPS -oprava analgovho STA systmu
2015384 17661994 ?udovt ediv – EDO, Oslobodenia 174, Tren?ianska Turn 432015 24.9.2015 24.9.2015 241.2€
ZOS oprava STA – analgovho systmu
2015383 46418105 TRX , s.r.o. , Gen.M.R. tefnika 372/9, 91101 Tren?n 20150545 22.9.2015 23.9.2015 55.2€
toner HP CE 278 A – renovcia
2015282 34940405 Pavol ?i?o, Hrabovka 4, 91332 Hrabovka 1500035 2015 18.9.2015 95.63€
vmena PVC ZOS
2015381 46418105 TRX, s.r.o. Gen.M.R.tefnika 372 /*9, 91101 Tren?n 20150536 18.9.2015 18.9.2015 58.8€
toner cannon CRG -731 black original
2015380 369299227 SVING SK, s.r.o., Nimnick cesta 1032, 02001 Pchov 5150446 17.9.2015 18.9.2015 200€
materil Keramika
2015379 2147483647 Koy Teodor , Ing. , Pod Sokolice 528/34, 91101 Tren?n 10150018 11.9.2015 18.9.2015 80€
statick posudok 5. posch. ZOS
2015378 36352012 STAVBAL, s.r.o., 149, 91321 Mnchova Lehota 201535 11.9.2015 18.9.2015 1225.94€
ZOS- maliarske prce , oprava stropov a stien
2015377 36352012 STAVBAL s.r.o. , 149, 91321 mnchova Lehota 201533 4.9.2015 18.9.2015 440.28€
ZPS oprava PVC
2015376 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. Kouncka 72/4, 91105 Tren?n 215063672 11.9.2015 18.9.2015 1386.8€
ZOS vodn+sto?n+da?ov voda 8/2015
2015375 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. Kouncka 72/4, 91105 Tren?n 215063884 14.9.2015 18.9.2015 715€
ZPS – vodn+sto?n 8/2015
2015374 36307840 BIO-FIT, s.r.o. , SNP 36,91451 Tren?ianske Teplice 20150898 8.9.2015 18.9.2015 73.4€
posdenie zdravotnej spsobilosti 8/2015
2015373 36307840 BIO-FIT, s.r.o. , SNP 36 91451 Tren?ianske Teplice 20150828 31.8.2015 18.9.2015 7.7€
pracovn zdravotn sluba – paul 8/2015
2015372 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6106537 14.9.2015 18.9.2015 255.01€
DJ potraviny
2015371 17696542 Ing. Oto Miklo , 125, 95843 Krsno 2268 12.9.2015 18.9.2015 70.01€
DJ potraviny
2015370 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 91164 Tren?n 2015000185 9.9.2015 18.9.2015 8264€
stravn lstky
2015369 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7507739299 1.9.2015 10.9.2015 102.95€
mobiln telefny 8/2015
2015368 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava 7507677958 1.9.2015 10.9.2015 217.68€
mobiln telefny 8/2015
2015367 35954612 Slovanet, a.s. Zhradncka 151, 82108 Bratislava 1010020128 9.9.2015 10.9.2015 39.4€
internet 9/2015
2015366 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 2777163223 2.9.2015 10.9.2015 140€
pevn linka 9/2015
2015365 35680202 SWAN, a.s. Borsk 6, 81104 1150916059 3.9.2015 10.9.2015 3.79€
telefn – hovorn ZOS 8/2015
2015364 35763469 Slovak Telekom, a.s. , Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 1777162861 2.9.2015 10.9.2015 18.43€
telefn DJ
2015363 36226947 ILLE-Papier-Servis SK s.r.o. , Po?nohospodrska 455/7,91401 Tren?ianska Tepl 15020112 8.9.2015 9.9.2015 47.95€
dvkova? vne ZOS nhradn nplne
2015362 47243147 Hospital Catering Solutions , s.r.o., Ptnick 170, 84106 Bratislava 201500114 31.8.2015 9.9.2015 3670.35€
ZPS stravovanie klienti 8/2015
2015361 47243147 Hospital Catering Solutions , s.r.o., Ptnick 170, 84106 Bratislava 201500113 31.8.2015 9.9.2015 14669.9€
ZOS stravovanie klinti 8/2015
2015360 31444318 Sluby pre bvanie, s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6152652 3.9.2015 9.9.2015 1857€
ZOS – TV+ K 8/2015
2015359 31444318 Sluby pre bvanie, s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6152654 3.9.2015 9.9.2015 1560.07€
Energie Teplo ZPS -TV+ K 8/2015
2015358 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 6152653 3.9.2015 9.9.2015 720.78€
Energie – teplo DJ- TV+ K 8/2015
2015357 17696542 Ing. Oto Miklo, 125, 95843 Krsno 2168 31.8.2015 9.9.2015 29.28€
DJ potraviny
2015356 44506031 BERENDSEN TEXTIL SERVIS, s. r. o. 111505894 31.8.2015 4.9.2015 82.12€
ZOS+DJ – ?istenie roho
2015355 36352012 STAVBAL, s. r. o. 201532 28.8.2015 3.9.2015 252€
DJ- vertiklne alzie do herne
2015354 36352012 STAVBAL, s. r. o. 201531 28.8.2015 3.9.2015 2606.41€
Dj – maliarske prce
2015353 17661994 ?udovt ediv – EDO 402015 21.8.2015 3.9.2015 106.2€
ZPS- oprava STA analog. system
2015352 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory, a. s. 285050184 31.8.2015 3.9.2015 47.92€
Prevdzkovch strojov vtahy ZPS+ZOS
2015351 36856380 Garant Partner legal s. r. o. 20150193 31.8.2015 3.9.2015 1002€
pecilne sluby
2015350 30352096 HALIMEX – Ing. Lazhar Hassouna 20150787 31.8.2015 3.9.2015 176.62€
Potraviny
2015349 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o. 6106161 2.9.2015 3.9.2015 417.12€
Potraviny
2015348 35697270 Orange Slovensko, a. s. 233578749 25.8.2015 3.9.2015 25.02€
Internet ZPS
2015347 3620456 Bala, s. r. o. 15100015 31.8.2015 3.9.2015 196.02€
Potraviny
2015346 44110219 Lacne Slovakia s. r. o. 51504855 31.8.2015 3.9.2015 220.99€
Potraviny
2015345 312037 Mesto Tren?n 2015000174 13.8.2015 25.8.2015 7296.2€
Stravovanie, Stravovanie zam. Dj+ZPS+ZOS+OS
2015344 17696542 Ing. Oto Miklo 2100 24.8.2015 25.8.2015 35.1€
Potraviny
2015343 40503038 Jozef Urda JUPO 29115 19.8.2015 20.8.2015 220€
BOZP 08/2015
2015342 40191761 GALMONT- Vladimr Gallo 182015 14.8.2015 18.8.2015 485€
ZPS- vmena kuch. prac. dosky, oprava stola, vmena skriniek
2015341 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o. 6105744 17-8.2015 17.8.2015 41.57€
Potraviny
2015340 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s. 215055220 13.8.2015 17.8.2015 1593.65€
ZOS vodn+sto?n+da?ov voda 07/2015
2015339 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s. 215055508 13.8.2015 17.8.2015 841.45€
ZPS- vodn + sto?n 07/2015
2015338 17696542 Ing. Oto Miklo 2034 12.8.2015 17.8.2015 2€
Potraviny
2015337 35954612 Slovanet, a. s. 1010020128 10.8.2015 17.8.2015 39.4€
internet 08/2015
2015336 36307840 BIO-FIT, s. r. o. 20150802 7.8.2015 12.8.2015 135.4€
prac. zdrav. sliba- posdenie zdrav. spsobilosti
2015335 36307840 BIOT- FIT, s. r. o. 20150732 31.7.2015 12.8.2015 7.7€
prac. zdrav- sluba- paul 7/2015
2015334 35763469 Slovak Telekom, a. s. 7506778361 1.8.2015 10.8.2015 101.28€
mobiln telefny+internet 07/2015
2015333 35763469 Slovak Telekom, a. s. 7506716682 1.8.2015 10.8.2015 206.78€
ZOS+OS+R+DJ – mobiln telefony+internet
2015332 35680202 SWAN, a. s. 1150812267 4.8.2015 10.8.2015 22.1€
ZOS hovorn 07/2015
2015331 17696542 Ing. Oto Miklo 1893 31.7.2015 10.8.2015 34.87€
DJ potraviny
2015330 36324124 DEMIFOOD spol. s r. o. 6105624 10.8.2015 10.8.2015 222.43€
Dj potraviny
2015329 35763469 Slovak Telekom, a. s. 2776211808 2015 7.8.2015 15.56€
Dj povn linka 7/2015
2015328 35763469 Slovak Telekom, a. s. 1776212028 2.8.2015 7.8.2015 143.09€
pevn linka 7/2015
2015327 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o. 6152275 3.8.2015 7.8.2015 1869.3€
ZOS-TV+K 7/2015
2015326 31444318 Slub y pre bvanie, s. r. o. 6152276 3.8.2015 7.8.2015 720.78€
DJ- TV+K 7/2015
2015325 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o. 6152277 3.8.2015 7.8.2015 1577.3€
ZPS- TV+K 7/2015
2015324 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o. 201500099 31.7.2015 7.8.2015 14906.9€
ZOS-stravovanie klientov 7/2015
2015323 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o. 201500100 31.7.2015 7.8.2015 3376.29€
ZPS-stravovanie klientov 7/2015
2015322 44506031 Berendsen 111505167 31.7.2015 3.8.2015 51.36€
ZOS- ?istenie roho
2015321 17661994 ?uodv? ediv – EDO, Oslobodenia, 174 913 21 Tren?iansk Turn 352015 1.8.2015 3.8.2015 114.6€
ZPS-oprava STA analog. system
2015320 17661994 ?udovt ediv – edo, Oslobodenia, 174 913 21 Tren?iansk Turn 342015 1.8.2015 3.8.2015 204€
ZOS- oprava STA analog. system
2015319 36856380 Garant Partner legal, s. r. o. 20150168 3.8.2015 3.8.2015 1002€
prvne sluby 7/2015
2015318 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory a. s. 385049515 31.7.2015 3.8.2015 23.7€
ZPS+ZOS- servis v?ahov
2015317 36204536 BALA, s. r. o., Zlatovsk 32, 911 05 Tren?n 15100013 28.7.2015 28.7.2015 198.23€
DJ potraviny
2015316 44110219 Lacnea Slovakia, s. r. o., 619, 916 24 Horn Streda 51504233 28.7.2015 28.7.2015 144.25€
DJ potraviny
2015315 35697270 Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava 133578749 24.7.2015 28.7.2015 25.02€
ZPS Internet
2015314 30352096 HALIMEX- Ing. Lazhar Hassouna, Bratislavsk 2051/1, 911 05 Tren?n 20150716 27.7.2015 27.7.2015 181.66€
Dj potraviny
2015313 36318922 HuStra spol. s r. o., M. R. tefnika 174, 95641 Uhrovec 21150164 24.7.2015 27.7.2015 62.88€
oprava Ford
2015312 17696542 Ing. Oto Miklo, 125, 95843 Krsno 1883 22.7.2015 27.7.2015 28.18€
Dj potraviny
2015311 40503038 Jozef Urda JUPO, Soblahovsk 1108/32, 91101 Tren?n 26615 27.7.2015 27.7.2015 220€
BOZP 07/2015
2015310 17661994 ?udovt ediv – EDO, Oslobodenia 174, 91321 Tren?iansk Turn 332015 22.7.2015 24.7.2015 58.8€
ZOS- servisn poplatok Sky link
2015309 40817016 Ivan jnok ml. oprava a servis aut. pra?iek, Brezov 137/26, 911 05 Tren?n 2015031 24.7.2015 24.7.2015 591.3€
ZOS+Dj- oprava pr?ky, sui?ky
2015308 17696542 Ing. oto Miklo, 125, 95843 Krsno 1814 13.7.2015 16.7.2015 65.58€
DJ potraviny
2015307 47510021 Elektrosis s. r. o., Po?ovncka 853/41, 911 05 Tren?n 2015070011 8.7.2015 16.7.2015 255.71€
Oprava osvetlenia ZPS+ZOS
2015306 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory a. s., Karadi?ov 8, 81446 Bratislava 485065801 10.7.2015 16.7.2015 426.02€
ZOS- oprava v?ahu
2015305 312037 Mesto Tren?n, Mierov nm. 1/2, 911 64 Tren?n 2015000159 14.7.2015 16.7.2015 8336.4€
stravn lstky
2015304 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava 7505816055 1.7.2015 14.7.2015 102.58€
pevn linka+ internet 6/2015
2015303 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7505754110 1.7.2015 14.7.2015 204.48€
mobiln telefny 06/2015
2015302 36226947 ILLE – Papier- Servis SK spol. s r. o., Lichardova 16, 909 01 Tren?ianska Tepl 15015793 14.7.2015 14.7.2015 47.02€
dvkova? vne – ZOS nhrad. nplne
2015301 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., Kouncka 72/4, 91105 Tren?n 215047747 10.7.2015 14.7.2015 1245.13€
ZOS vodn+sto?n+ dadov voda 06/2015
2015300 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., Kouncka 72/4, 91105 Tren?n 215046805 10.7.2015 14.7.2015 690.14€
ZPS- vodn + sto?n 6/2015
2015299 35680202 SWAN, a. s., Borsk 6, 81104 Bratislava – star mesto 1150728132 6.7.2015 13.7.2015 17.33€
ZOS hovorn 6/2015
2015298 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 2775259050 3.7.2015 9.7.2015 137.76€
pevn linka+internet
2015297 35954612 Slovanet, a. s., Zhradncka 151, 82108 Bratislava 1010020128 9.7.2015 9.7.2015 39.4€
internet 7/2015
2015296 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o., Pietansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6104992 6.7.2015 6.7.2015 191.1€
Dj potraviny
2015295 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., Kouncka 72/4, 911 05 Tren?n 215045707 19.6.2015 6.7.2015 303.97€
N vodn+sto?n 2-5/2015
2015294 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 3775258782 3.7.2015 6.7.2015 37.15€
Dj pevn linka+ internet
2015293 2147483647 Hospital Catering Solutions, s. r. o., ptnicka 170, 84106 Bratislava- Zhorska Bystrica 201500085 30.6.2015 4.7.2015 14765.5€
ZOS- Stravovanie klientov 05/2015
2015292 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o., Ptnicka 170, 84106 Bratislava – Zh. Bystrica 201500086 30.6.2015 4.7.2015 3314.28€
ZPS- stravovanie klientov 6/2015
2015291 36828688 ARAS, s. r. o., Kostoln – Zrie?ie 199, 91304 Chocholn – Vel?ice 2015006 23.6.2015 8.7.7.2015 1710.55€
ZPS- prerbka kpe?ne b. 405
2015290 40195112 Jn Laco, 402, 91321 Mnchova Lehota 2015020 30.6.2015 8.7.2015 236.51€
oprava kanaliza?nej stupa?ky
2015289 43249132 Miroslav Prekop – AUTODIEL?A, Vysok 717, 91321 Tren?iansk Turn 20151247 25.6.2015 3.7.2015 159.05€
oprava Ford
2015288 17696542 Ing. Oto Miklo, 125, 95843 Krsno 1711 2.7.2015 3.7.2015 65.04€
Dj potraviny
2015287 36856380 GARANT PARTNER legal, s. r. o., Koce?ova 9, 82109 Bratislava 20150147 30.6.2015 3.7.2015 1002€
prvne sluby 6/2015
2015286 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 911 01 Tren?n 6152028 2.7.2015 3.7.2015 1959.12€
ZOS- TV+K 6/2015
2015285 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101 Tren?n 6151987 2.7.2015 3.7.2015 720.78€
Dj-TV+ k 6/2015
2015284 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 911 01 Tren?n 6152113 2.7.2015 3.7.2015 1601.66€
ZPS-TV+K 6/2015
2015283 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory a. s., Karadi?ov 8, 81446 Bratislava 385048267 30.6.2015 3.7.2015 47.92€
ZPS+ZOS servis v?ahov
2015282 36352012 STAVBAL s. r. o., 149, 91321 Mnchova Lehota 201519 16.6.2015 2.7.2015 1406.9€
ZOS- maliarske prce
2015281 44387598 TOP SERVIS IT, a. s., Krajn 10, 82104 Bratislava- Ruinov 24500518 30.6.2015 2.7.2015 85.32€
oprava tla?iarne
2015280 36227901 BANCHEM, s. r. o., Rybn trh 332/9, 92901 Dunajsk Streda 12071282 2.7.2015 2.7.2015 2022.55€
?istiace prostriedky
2015279 36352012 STAVBAL, s. r. o., 149, 91321 Mnchova Lehota 201521 16.6.2015 1.7.2015 300€
ZPS- vroba lavi?iek
2015278 36352012 STAVBAL s. r. o., 149, 91321 Mnchova Lehota 201520 16.6.2015 1.7.2015 1786.26€
ZPS- maliarske prce
2015277 44506031 Berendsen, Drietoma 920, 91303 Drietoma 111504380 30.6.2015 1.7.2015 66.37€
?istenie roho
2015276 36307840 BIO- FIT, s. r. o., SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20150601 29.6.2015 1.7.2015 135.4€
prac. zdrav. sluba- posdenie zdrav. spsobilosti
2015275 36307840 BIO- FIT, s. r. o., SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20150618 30.6.2015 1.7.2015 7.7€
prac. zdrav. sluba- paul 6/2015
2015274 44387598 OP SERVIS IT, a. s. 24500512 24.6.2015 30.6.2015 148.8€
servis koprovacieho stroja
2015273 45322040 Medplus, s. r. o. 115063115 25.6.2015 30.6.2015 386.64€
ZOS+ ZPS- rukavice
2015272 36204536 BALA, s. r. o. 15100011 24.6.2015 30.6.2015 286.76€
Dj potraviny
2015271 44110219 Lacnie Slovakia, s. r. o. 51503682 29.6.2015 30.6.2015 452.88€
Dj potraviny
2015270 30352096 HALIMEX – Ing. Lazhar Hassouna 20150636 29.6.2015 30.6.2015 384.16€
Dj potraviny
2015269 35697270 Orange Slovensko, a. s. 233578749 25.6.2015 29.6.2015 25.02€
ZPS Internet
2015268 40503038 jozef Urda – JUPO 23815 27.6.2015 29.6.2015 220€
BOZP 06/2015
2015267 17696542 Ing. Oto Miklo 1613 22.6.2015 30.6.2015 71.12€
Dj potraviny
2015266 36264482 BUGR, s. r. o. 150221 12.5.2015 24.6.2015 2421.35€
prac. odevy
2015265 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o. 6104740 23.6.2015 23.6.2015 216.18€
Dj potraviny
2015264 40817016 Ivan Jnok ml., Oprava a servis aut. pra?iek 6104740 23.6.2015 23.6.2015 175.3€
ZOS- oprava pr?ky, umva?ky
2015263 34153004 RM Gastro – Jaz s. r. o. 11503747 23.6.2015 23.6.2015 35.04€
ZOS+ZPS- tesnenie
2015262 31624081 Maprostav, s. r. o. 152090 18.6.2015 22.6.2015 685.73€
ZPS- stavebn pravy- pr?ov?a
2015261 36264482 BUGR, s. r. o. 150287 11.6.2015 17.6.2015 1174.48€
ZOS+ZPS- prac. odevy
2015260 36012734 APX, k. s., Hliny 1299/122, 01701 Povask Bystrica 150101 29.5.2015 17.6.2015 594€
auditorsk sluby
2015259 17661994 ?udovt ediv – EDO, Oslobodenia 174, 91321 Tren?ianska Turn 272015 11.6.2015 17.6.2015 168€
ZOS- oprava STA antnnej stupa?ky
2015258 36677281 ZSE Energia, a. s., ?ulenova 6, 81647 Bratislava 7111294449 14.6.2015 17.6.2015 3.05€
ZPS- el. energia 5/2015
2015257 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., 1. mja 11, 911 01 Tren?n 215039013 15.6.2015 17.6.2015 689.06€
ZPS- vodn + sto?n 5/2015
2015256 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., 1. mja, 911 01 Tren?n 215039126 15.6.2015 17.6.2015 1349.12€
ZOS- vodn+sto?n 5/2015
2015255 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 911 64 Tren?n 2015000115 8.6.2015 17.6.2015 8363.6€
stravn lstky
2015254 17696542 ing. Oto Miklo – BRATPEK, Mlynsk 10, 95701 Bnovce nad Bebravou 1530 12.6.2015 16.6.2015 66.97€
Dj potraviny
2015253 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 6104546 16.6.2015 16.6.2015 192.24€
Dj potraviny
2015252 36307840 BIO- FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20150438 6.5.2015 12.5.2015 11.86€
zdrav. sluba 4/2015- doplatok
2015251 3631271 Poradca s. r. o., Pri celolzke 40, 01001 ilina 84104705 15.6.2015 8.6.2015 49.8€
predplatn Poradca 2016
2015250 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., 1. mja 11, 911 01 Tren?n 215038064 29.5.2015 15.6.2015 1606.87€
Dj vodn + sto?n
2015249 14047357 Duan Valach – ELEKTRA, Kouncka 34, 911 05 Tren?n 01015 3.6.2015 19.6.2015 130€
ZOS- oprava dvojplatni?iek
2015248 36268518 A J Produkty a. s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 074951 9.6.2015 12.6.2015 124.8€
ZOS-stojan na papiere
2015247 35954612 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108 Bratislava 2 1010020128 9.6.2015 11.6.2015 39.4€
Internet 6/2015
2015246 44608101 PYROSLOVAKIA, s.r.o. , Bratislavsk 442, 91106 Tren?n 20150580 10.6.2015 10.6.2015 258.24€
revzia hasiacich prstrojov
2015245 35763469 Slovak Telekom ,a, s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 10.6.2015 1.6.2015 10.6.2015 109.85€
mobiln telefny 05/2015
2015244 35763469 Slovak Telekom , a.s. , Bajkalsk 28, 81762 7504781818 1.6.2015 10.6.2015 216.32€
mobiln telefny 05/2015
2015243 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6151550 3.6.2015 10.6.2015 2019.22€
ZOS -TV+K 05/2015
2015242 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Krtka 2412, 91101 Tren?n 6151552 3.6.2015 10.6.2015 1663.32€
ZPS -TV+K 05/2015
2015241 31411318 Sluby pre bvanie , s.r.o. , Krtka 2412, 91101 Tren?n 6151551 3.6.2015 10.6.2015 708.8€
DJ, TV+K 05/2015
2015240 35680202 SWAN, a.s. Borsk 6, 84104 Bratislava 1150626355 3.6.2015 10.6.2015 28.74€
ZOS hovorn 05/2015
2015239 36316521 A3, s.r.o., Mel?ice Lieskov484,91305, Mel?ice-Lieskov 152200049 4.6.2015 10.6.2015 230.52€
ZPS oprava alzi
2015238 35763469 Slovak Telekom, Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 8774308841 4.6.2015 10.6.2015 138.32€
ZOS+ZPS pevn linka
2015237 36307840 BIO-FIT , SNP 36 ,91451, Tren?ianske Teplice 20150569 3.6.2015 9.6.2015 94.6€
lekrska prehliadka 05/2015
2015236 36307840 BIOFIT, SNP36, 91451, Tren?ianske Teplice 20150498 31.5.2015 9.6.2015 7.7€
zdravotn sluba 05/2015 paul
2015234 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6104213 4.6.2015 5.6.2015 119.3€
DJ potraviny
2015233 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10, 97501 Bnovce nad Bebravou 1438 2.6.2015 5.6.2015 80.29€
DJ potraviny
2015232 17661994 IIng. ?udovt ediv – EDO, Oslobodenia 174, 91321 Tren?ianska Turn 252015 3.6.2015 4.6.2015 193€
oprava antnneho rozvodu 1. posch. ZOS
2015231 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. Ptnick 170, 84106, Bratislava 201500071 31.5.2015 4.6.2015 3140.35€
Stravovanie klientov 05/2015
2015230 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. Ptnick 170, 84106, Bratislava 201500070 31.5.2015 4.6.2015 14631.6€
Stravovanie klientov 05/2015
2015229 36631124 Slovensk poota , a.s. , Partiznska cesta 9, 97599 Bansk Bystrica 9000840900 1.6.2015 3.6.2015 43.67€
tla?iarensk sluby
2015228 31402828 Schindler , kara?i?ova 8, 82108 Bratislava 385047664 31.5.2015 3.6.2015 47.92€
servis v?ahov 05/2015
2015227 44506031 Berendsen textil servis, s.r.o. , Drietoma 920, 91303 Drietoma 111503619 31.5.2015 3.6.2015 51.36€
ZOS ?istenie roho
2015226 36856380 GARANT Partner legal, s.r.o. , Einsteinova 21 85101 Bratislava 20150120 31.5.2015 2.6.2015 1002€
prvne sluby 05/2015
2015225 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6104052 1.6.2015 1.6.2015 295.51€
DJ potraviny
2015224 36204536 BALA, s.r.o. , Popradsk 639, 05952, Ve?k Lomnica 15100009 28.5.2015 28.5.2015 202.39€
DJ Potraviny
2015223 44110219 Lacnea Slovakia , s.r.o. 91624 Horn Streda 619 51502924 26.5.2015 27.5.2015 322.16€
DJ potraviny
2015222 40503038 Jozef Urda-JUPO, Soblahovsk 21, 91101 Tren?n 19715 27.5.2015 27.5.2015 220€
BOZP 05/2015
2015221 35697270 Orange Slovensko, a.s. metodova 8 82108, Bratislava 5299796574 25.5.2015 27.5.2015 25.02€
ZPS internet 05/2015
2015220 46413391 I.M.D.K. BA s.r.o., M. Turkovej 22, 91101 Tren?n 2015102591 27.5.2015 27.5.2015 17.28€
ZOS – chlieb krjan
2015219 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2 , 91164 Tren?n 2015000095 12.5.2015 25.5.2015 7477.6€
stravn lstky
2015218 17661994 ?udovt ediv -EDO, Oslobodenia 174,91321, Tren?ianska Turn 222015 15.5.2015 22.5.2015 128.46€
ZPS – oprava antnneho rozvodu byt ?. 202
2015217 34153004 JAZ, s.r.o. , Rybrska 1, 91501 Nov Mesto nad Vhom 11502944 21.5.2015 25.5.2015 528.82€
ZOS oprava pr?ky
2015216 35954612 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108, Bratislava 2 1010020128 11.5.2015 25.5.2015 39.4€
internet 05/2015
2015215 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1, 91105 Tren?n 20150503 25.5.2015 25.5.2015 322.56€
DJ potraviny
2015214 17696542 Ing. Oto Miklo-Bratpek , Mlynsk 10, Bnovce nad Bebravou 1326 21.5.2015 25.5.2015 67.81€
DJ Potraviny
2015213 17639409 SVOJPOMOC, Rybrska 1 91101 Tren?n 15400060 20.5.2015 21.5.2015 472.5€
ZPS atnkov skrinky
2015212 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. , 1. mja 11 911 0 1 Tren?n 215029604 15.5.2015 21.5.2015 1254.23€
ZOS vodn + sto?n 04/2015
2015211 36302724 Tren?iaNSKE VODRNE A KANALIZCIE , A.S. , 1. MJA 11, 91101 tREN?N 215030461 18.5.2015 21.5.2015 809.45€
zps – VODN + STO?N 04/2015
2015210 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 6103765 21.5.2015 21.5.2015 261.29€
DJ Potraviny
2015209 36299227 SVING SK , s.r.o., Nimnick cesta 1032, 02001, Pchov 5150244 14.5.2015 19.5.2015 198.97€
materil keramika
2015208 36226947 ILLE-Papier-Service-, Lichardova 16, 90901, Skalica 15011175 19.5.2015 19.5.2015 47.02€
Dvkova? vne ZOS nhradn nplne
2015207 17896542 Ing. Oto Miklo- Bratpek , Mlynsk 10 95701, Bnovce nad Bebravou 1242 12.5.2015 15.5.2015 29.42€
DJ potraviny
2015206 43967663 Krcher Slovakia , s.r.o. Bratislavsk 25 94901 Nitra 6230092503 6.5.2015 15.5.2015 15.74€
?istiace prostriedky
20150036 31237 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 91164, Tren?n 1620442465 10.3.2015 21.5.2015 5839.18€
poplatok za komunlny odpad na rok 2015
20150035 0 21.5.2015 21.5.2015 0€
20150034 0 21.5.2015 21.5.2015 0€
20150033 0 21.5.2015 21.5.2015 0€
20150032 0 21.5.2015 21.5.2015 0€
20150031 0 21.5.2015 21.5.2015 0€
20150030 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101 Tren?n 2781504 23.1.2015 21.5.2015 903€
Dj+TV+K za 04/2015
20150029 0 21.5.2015 21.5.2015 0€
20150028 0 23.1.2015 21.5.2015 0€
20150027 45860637 MET Slovakia, a. s., Mostova 2, 81101 Bratislava 2014052 8.4.2015 8.5.2015 346.67€
plyn ZOS+ N+ Dj za 04/2015
2015205 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 7503882452 1.5.2015 21.5.2015 91.34€
ZOS+ZPS+N – mobiln telefny+internet
2015204 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20150438 6.5.2015 21.5.2015 197.6€
Vstup. a preventvna lek. prehliadka
2015203 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451 Tren?ianske Teplice 20150382 30.4.2015 21.5.2015 7.7€
Zdravotn sluba 4/2015
2015202 17661994 ?udov? ediv – EDO, Oslobodenia 174, 91321, Tren?iansk Turn 202015 12.5.2015 21.5.2015 126€
ZOS servisn sluby
2015201 46413391 I.M.D.K BA s. r. o., M. Turkovej 22, 91101 Tren?n 2015102393 11.5.2015 21.5.2015 8.78€
ZPS potraviny
2015200 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6103441 11.5.2015 21.5.2015 217.79€
Dj potraviny
2015199 35680202 SWAN, a. s., Borsk 6, 84104 Bratislava 1150516411 5.5.2015 21.5.2015 10.28€
ZOS- hovorn 04/2015
2015198 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 773355903 3.5.2015 21.5.2015 37.15€
DJ- pevn linka+ internet
2015197 35763469 Slovak Telekom. a. s., Bjkalsk 28, 81762 Bratislava 7503820194 1.5.2015 21.5.2015 215.68€
mobiln telefny 04/2015
2015196 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 3773356277 3.5.2015 21.5.2015 159.19€
pevn linka+ internet
2015195 40191761 GALMONT Gallo Vladimr, Dukl. hrdinov 868/2, 91105 Tren?n 152015 4.5.2015 21.5.2015 315€
ZPS+ZOS-kuch. prac. doska, dodanie a osadenie stola
2015194 17696542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK, Mlynsk 10, 95701 Bnovce nad Bebravou 1127 4.5.2015 21.5.2015 69.28€
Dj potraviny
2015193 46413391 I.M.D.K. BA s. r. o., M. Turkovej 22, 91101, Tren?n 2015102025 29.4.2015 21.5.2015 18.26€
ZPS potraviny
2015192 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101 Tren?n 6151169 4.5.2015 21.5.2015 1998.53€
ZOS- TV- K 04/2015
2015191 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101 Tren?n 6151170 4.5.2015 21.5.2015 621.97€
Dj- TV- K 04/2015
2015190 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., lrtka 2412, 91101 Tren?n 6151171 4.5.2015 21.5.2015 1574.51€
ZPS- TV- K 04/2015
2015189 36856380 GARANT PARTNER legal s. r. o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20150093 30.4.2015 21.5.2015 1002€
Prvne sluby 04/2015
2015188 40503038 Jozef urda – JUPO, Soblahovsk 21, 911 01 Tren?n 15515 27.4.2015 21.5.2015 220€
BOZP 04/2015
2015187 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o., ptnick 170, 84103 Bratislava 201500054 30.4.2015 21.5.2015 14101.5€
ZOS- strava klientov 04/2015
2015186 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o., Ptnick 170, 84106 Bratislava 201500055 30.4.2015 21.5.2015 2909.22€
ZPS- strava klientov 04/2015
2015185 44506031 Berendsen textil servis s. r. o., Drietoma 920, 91303, Drietoma 111502895 30.4.2015 21.5.2015 91.55€
?istenie roho
2015184 17661994 ?udovt ediv – EDO, oslobodenia 174, 91321, Tren?iansk Turn 192015 4.5.2015 21.5.2015 52.8€
ZPS- Servisn poplatok Sky link karty na 1 rok
2015183 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 6103224 4.5.2015 21.5.2015 89.26€
DJ potraviny
2015182 44110219 Lacnea Slovakia s. r. o., 91624 Horn streda 619 51502336 29.4.2015 21.5.2015 354.53€
Dj potraviny
2015181 31402828 Schindler, Karadi?ova 8, 82108 Bratislava 385047023 30.4.2015 21.5.2015 47.92€
Servis v?ahov 04/2015
2015180 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2015487 30.4.2015 21.5.2015 163.14€
ZPS+M – intal. parametr., nastav. systmu
2015179 36335720 SANIMAT, s. r. o., Nemocni?n 986, 01701 Povask Bystrica 102015118 28.4.2015 21.5.2015 211.5€
tena umv. inka
2015178 36204536 BALA, s. r. o., Popradsk 639, 05952 Ve?k Lomnica 15100007 29.4.2015 21.5.2015 255.35€
DJ potraviny
2015176 43967663 Krcher Slovakia, s . r. o., Bratislavsk 25, 94901, Nitra 6230091823 28.4.2015 11.5.2015 53.23€
ZOS-?istiace prostriedky
2015177 162957 IVES, ?sl. armdy 20, 04118, Koice 5570018981 27.4.2015 11.5.2015 161.32€
technick podpora
2015175 35697270 Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 82108, Bratislava 5295631794 25.4.2015 11.5.2015 25.02€
ZPS- internet
2015174 36317039 SPIN TN s. r. o., tefnikov 19, 91101, Tren?n 01500391 22.4.2015 11.5.2015 141.6€
ZPS- oprava poruchy audiovrtnika
2015173 43249132 Miroslav Prekop- AUTIDIEL?A, Vysok 717, 91321, Tren?ianska Turn 20150648 17.4.2015 11.5.2015 830.46€
oprava koda Octavia
2015172 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1, 91105, Tren?n 20150395 27.4.2015 11.5.2015 227.22€
Dj potraviny
2015171 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 6103061 27.4.2015 11.5.2015 187.45€
Dj potraviny
2015170 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31, 91175, Tren?in 2015465 15.4.2015 11.5.2015 484.26€
ZOS+ZPS+M – intal. parametr., nastav. systmu
2015169 36301621 BSC Line, Murga?ova 880/8, 01841, Dubnica nad Vhom 2015418 23.4.2015 30.4.2015 218.4€
obnovenie licencie SW NOD EndPoint Antivir
2015168 17696542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK, Mlynsk 10, 95701, Bnovce nad Bebravou 1037 21.4.2015 30.4.2015 46.26€
Dj potraviny
2015167 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31, 91175, Tren?n 2015464 20.4.2015 30.4.2015 419.17€
Office Home and Business 2013
2015166 36319449 TnTEL, Zlatovsk 31, 91175, Tren?n 2015463 20.4.2015 30.4.2015 540.97€
PC Lenovo IC-H30-00
2015165 34153004 JAZ s. r. o., Rybrska 1, 91501, nov Mesto nad Vhom 11502127 17.4.2015 11.5.2015 131.08€
ZOS- opravy
2015164 17639409 SVOJPOMOC, Rybrska 1, 91101, Tren?n 15400044 20.4.2015 30.4.2015 315€
ZPS- skri?a atnkov
2015163 544426 AUDY, s. r. o., ivnho 1a, 63500, Brno, ?R 11024 20.4.2015 30.4.2015 191.8€
chodtko
2015162 47510021 Elektrosis, Polovncka 41, 91105, Tren?n 2015040008 16.4.2015 27.4.2015 239.37€
ZPS opravy
2015161 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie a. s., 1. mja 11, 91101, Tren?n 215020520 16.4.2015 30.4.2015 662.87€
ZPS vodn+ sto?n 03/2015
2015160 17696542 ing. OTO MIKLO – BRATPEK, Mlynsk 10, 95701, Bnovce nad Bebravou 950 13.4.2015 30.4.2015 54.22€
DJ potraviny
2015159 36324124 DEMIFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 6102872 20.4.2015 30.4.2015 195.54€
DJ potraviny
2015158 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 91164, Tren?n 2015000074 14.4.2015 27.4.2015 7477.4€
stravn lstky
2015157 36227901 Banchem, s. r. o., Rybn trh 332/9, 92901, Dunajsk Streda 1207582 15.4.2015 27.4.2015 520.03€
?istiace prostriedky
2015156 17639409 SVOJPOMOC, Rybrska 1, 91101, Tren?n 15400041 15.4.2015 27.4.2015 924.98€
ZPS-interir, vybavenie
2015155 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie a. s., 1. mja 11, 91101, Tren?n 215019993 15.4.2015 30.4.2015 1418.72€
ZOS- vodn+sto?n+da?ov voda
2015154 35680202 SWAN, a. s., Borsk 6, 94101, Bratislava 1150426555 7.4.2015 21.4.2015 7.4€
ZOS- hovorn 03/2015
2015153 44853998 Dopyt s. r. o., Bavlnrska 316/10, 91105, Tren?n 2015048 14.4.2015 27.4.2015 678.77€
ZPS- vmena gu?ovch uzverov
2015152 44853998 Dopyt, s. r. o., Bavlnrska 316/10, 91105, Tren?n 2015047 13.4.2015 27.4.2015 1193.09€
ZPS- hydraul. vyregulovanie rozvodov teplej vody
2015151 36317039 SPIN TN s. r. o., tefnikov 19, 91101, Tren?n 01500353 10.4.2015 21.4.2015 897.42€
ZPS- intalcie prce
2015150 35954612 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108, Bratislava 2 1010020128 9.4.2015 21.4.2015 51.06€
internet 04/2015
2015149 35763469 Slovak Telecom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 7502912707 1.4.2015 20.4.2015 49.22€
mobiln telefn za 03/2015
2015148 35763469 Slovak Telecom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 7502850468 1.4.2015 20.4.2015 221.27€
mobiln telefny za 03/2015
2015147 35763469 Slovak Telecom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 1772432637 31.4.2015 16.4.2015 161.7€
pevn linka + internet ZOS+ZPS+OS
2015146 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajklska 28, 81762, Bratislava 9772432189 3.4.2015 16.4.2015 37.15€
Dj- pevn linka + internet
2015145 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o., Ptnick 170, 84106, Bratislava 201500032 31.3.2015 27.4.2015 2769.06€
ZPS- strava klientov za 03/2015
2015144 47243147 Hospital Catering Solutions, s. r. o., Ptnick 170, 84106, Bratislava 201500031 31.3.2015 27.4.2015 14793.8€
ZOS- Stravovanie klientov za 03/2015
2015143 11775394 Miroslav Kijac, Nm. sv. Anny ?. 15, 91101, Tren?n 042015 25.3.2015 14.4.2015 1014€
ZPS- oprava kupe??a a WC
2015142 11775394 Miroslav Kijac, Nm. sv. Anny ?. 15, 91101, Tren?n 052015 25.3.2015 14.4.2015 860.84€
ZPS- oprava kpe??a ?. 201
2015141 36307840 BOT-FIT, SNP 36, 61451, Tren?iansk Teplice 20150322 1.4.2015 14.4.2015 225.57€
prac. zdrav. sluba za 03/2015 vstupn prehliadka
2015140 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451, Tren?iansk Teplice 20150263 31.3.2015 14.4.2015 7.7€
prac. zdrav. sluba paul za 03/2015
2015139 36324124 DEMOFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto Nad Vhom 6102477 7.4.2015 14.4.2015 218.03€
Dj potraviny
2015138 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101, Tren?n 6150816 2.4.2015 14.4.2015 1694.32€
ZPS- TV + K 03/2015
2015137 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101, Tren?n 6150814 2.4.2015 14.4.2015 2234.26€
ZOS- TV+ K 03/2015
2015136 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101, Tren?n 6150815 2.4.2015 14.4.2015 771.06€
DJ – TV + K 03/2015
2015135 35873540 REHATEAM, s. r. o., Brnianska 40, 81104, Bratislava 15030040 31.3.2015 30.4.2015 2713.2€
ZPS- postele polohovate?n
2015134 44853998 Dopyt s. r. o., Bavlnrska 316/10, 91105, Tren?n 2015029 30.3.2015 10.4.2015 552€
ZPS – projekt Hydraul. vyregulovanie
2015133 40272583 VDS NOVA Kov?ik Branislav, Nov Ves nad Vhom 232, 91631, nov ves nad Vhom 172015 7.4.2015 10.4.2015 648€
ZOS+ZPS+Dj+N – deratizcia proti hlodavcom
2015132 44506031 Berendsen textil servis s. r. o., Drietoma 920, 91303, Drietoma 111502083 31.3.2015 10.4.2015 112.26€
?istenie roho
2015131 31402828 Schindler , Karadi?ova 8, 82108 Bratislava 385045748 31.3.2015 14.4.2015 47.92€
servis v?ahov 03/2015
2015130 40503038 Jozef Urda – JUPO , Soblahovsk 21, 911 01 Tren?n 12215 27.3.2015 8.4.2015 220€
BOZP 03/2015
2015129 36856380 Garant Partner legal s.r.o., Einsteinova 21, 85101 Bratislava 20150066 31.3.2015 10.4.2015 1002€
prvne sluby 03/2015
2015128 31624081 MAPROSTAV, s.ro., Kuku?nova 378, 91101 Tren?n 152034 27.3.2015 8.4.2015 3839.3€
ZPS stavebn pravy – byt ?. 105
2015127 36204536 BALA, s.r.o. , Popradsk 639, 05952 Ve?k Lomnica 15100005 31.3.2015 8.4.2015 223.58€
DJ potraviny
2015126 44110219 Lacnea Slovakia, s.r.o, 91624 Horn Streda 619 51501730 30.3.2015 30.4.2015 377.8€
DJ potraviny
2015125 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1, 91105 Tren?n 20150288 30.3.2015 30.4.2015 300.2€
DJ potraviny
2015124 17696542 Ing. OTO MIklo- BRATPEK, Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 758 2015 2015 59.17€
DJ potraviny
2015123 36124702 Ing. Michal Matz- Geodetick skromn kancelria , Okrun 80/566, 01851 Nov Dubnica 052015 30.3.2015 31.3.2015 237€
vyhotovenie geometrickho plnu
2015122 35697270 Orange Slovensko, a.s. , Metodova 8, 82108, Bratislava 0233578749 26.3.2015 31.3.2015 25.02€
internet ZPS
2015121 37128396 Duan Vrank , Duklianskych hrdinov 870/6 91105 Tren?n 5 772015 30.3.2015 31.3.2015 217.98€
ZOS oprava krenia
2015120 37128396 Duan Vrank, Duklianskych Hrdinov 870/6, 91105 Tren?n 842015 30.3.2015 31.3.2015 87.96€
Noc?ahre? – ?istenie kanalizcie
2015119 36302724 Trn?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. 1. mja 11 , 91101 Tren?n 215014309 17.3.2015 31.3.2015 1142.28€
ZOS vodn sto?n+ da?ov voda
2015118 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie , a.s. 215014081 16.3.2015 25.3.2015 541€
ZPS vodn sto?n , da?ov voda
2015117 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 81762 Bratislava 7501941157 1.3.2015 25.3.2015 27.73€
mobiln telefn 02/2015
2015116 35763469 Slovak Telekom, a.s. 7501879546 1.3.2015 25.3.2015 222.86€
mobiln telefn 02/2015
2015115 45322040 Medplus, s.r.o., Chrenovsk 14, 94901 Nitra 0115061330 23.3.2015 25.3.2015 270.1€
rukavice vyetrovacie
2015114 36324124 DEMIFOOD , s.r.o. , Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 738 21.3.2015 25.3.2015 197.18€
DJ potraVINY
2015113 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10 95701, Bnovce nad *Bebravou 738 21.3.2015 25.3.2015 78.04€
DJ potraviny
2015112 36227901 Banchem s.r.o., Rybn trh 332/9, 92901 Dunajsk Streda 1207359 9.3.2015 24.3.2015 5978.83€
?istiace prostriedky TOS+DJ+ZOS+ZPS
2015111 36227901 Banchem, s.r.o. , Rybn trh 332/9, 92901 Dunajsk Streda 1207360 9.3.2015 24.3.2015 357.8€
?istiace potreby
2015110 11751398 Jozef Igaz-Tla?iva-Papier, Horn ianec 223 91101 Tren?n 305015 12.3.2015 24.3.2015 202.22€
kancelrke potreby R+ZOS
2015109 4641339 IMDK BA s.r.o. , M. Turkovej 22 91101 Tren?n 2015101281 16.3.2015 24.3.2015 15.4€
ZPS potraviny
2015108 36226947 ILLE -Papier-Service, Lichardova 16, 90901, Skalica 150006608 24.3.2015 24.3.2015 47.02€
Zos nhradn nplne
2015107 44548061 DOMART Tren?n, s.r.o. Zlatovsk 27, 911 05 Tren?n 2015124 19.3.2015 24.3.2015 521.4€
ZOS oprava garovej brny
2015106 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a.s. , 1. mja 11 91101 Tren?n 215009621 16.2.2015 20.3.2015 329.66€
N vodn , sto?n
2015105 36012734 APX, k.s. Hliny 1299/1222, 01701, Povask Bystrica 150050 9.3.2015 20.3.2015 594€
audtorske sluby 83/2014
2015104 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6101980 16.3.2015 20.3.2015 198.91€
DJ potraviny
2015103 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. Ktka 2412, 91101 Tren?n 103551414 13.3.2015 17.3.2015 1513.94€
ZOS TUV+ UK 2014
2015102 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o., Krtka 2412, Tren?n 911 01 102781314 12.3.2015 17.3.2015 1185.63€
DJ TUV +UK2014
2015101 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. krtka 2412, 91101 Tren?n 104871414 13.3.2015 17.3.2015 42.36€
ZPS TUV + UK 2014
2015100 31444318 Sluby pre bvanie s.r.o. 104871314 12.3.2015 17.3.2015 1929€
ZPS TUV + UK 2014
201599 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie. a.s. , 1.mja 11 , Tren?n 91101 215007495 13.2.2015 13.3.2015 1105.66€
ZOS vodn + sto?n + da?ov voda
201598 17696542 Ing. Oto Miklo- BRATPEK, Mlynsk 10 95701 Bnovce nad Bebravou 653 12.3.2015 13.3.2015 53.54€
DJ potraviny
201597 3120037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2, 91164 Tren?n 2015000051 9.3.2015 12.3.2015 8134.7€
stravn lstky
201596 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151 Bratislava2 82108 10100201218 9.3.2015 11.3.2015 51.06€
internet 03/2015
201595 31444318 Sluby pre bvanie , Krtka 2412, 91101 Tren?n 6150471 4.3.2015 11.3.2015 1703.58€
ZPS TV+UK 02/2015
201594 31444318 Sluby pre bvanie, s.r.o. 6150469 4.3.2015 11.3.2015 2243.12€
ZOS TV+UK 02/2015
201593 31444318 Sluby pre bvanie , s.r.o. 6150470 4.3.2015 11.3.2015 883.04€
DJ TV+K 02/2015
201592 36335720 SANIMAT, s.r.o. , Nemocni?n 986, 01701 Povask Bystrica 102015036 27.2.2015 11.3.2015 265.5€
zdravotncke potreby
201591 34130730 Promos, s.r.o. , Vrbovsk cesta 102 92101 Pie?any 150035 3.3.2015 11.3.2015 153.6€
oprava dorozumievacieho zariadenia
201590 35680202 SWAN, a.s. , Borsk 6 84104, Bratislava 1150318981 3.3.2015 11.3.2015 7.62€
ZOS hovorn 02/2015
201589 41596404 Jaroslav Adamec, Phobos studio, SNP 1155/21 004564 10.3.2015 10.3.2015 473.15€
tonery
201588 35763469 Slovakm Telekom, a.s. , Bajkalsk 28, Bratislava 81762 0771483341 3.3.2015 10.3.2015 159.29€
pevn linka +internet ZOS , ZPS, OS
201587 35763469 Slovak Telekom , a.s. Bajkalsk 28 81762 Bratislava 4771481837 3.3.2015 10.3.2015 37.15€
DJ pevn linka + internet
201586 36302724 Tren?ianske Vodrne a kanalizcie , a.s. 1. mja 11 911 01 Tren?n 215006476 16.2.2015 10.3.2015 538.21€
ZPS vodn +sto?n+da?ov voda 6.1.-3.2.2015
201585 40503038 Jozef Urda – JUPO , Soblahovsk 21, 911 01 Tren?n 8715 3.3.2015 10.3.2015 220€
BOZP 02/2015
201584 36319449 TnTEL, s.r.o. Zlatovsk 31, 91175 Tren?n 2015352 16.2.2015 10.3.2015 215.63€
oprava PC
201583 36319449 TnTEL, s.r.o. Zlatovsk 31 911 75 Tren?n 2015376 27.2.2015 10.3.2015 79.89€
monitor Benq GL 955A
201582 36317039 SPIN TN s.r.o., tefnikova 19, 91101 Tren?n 01500178 3.3.2015 10.3.2015 286.94€
oprava ndzovch tla?idiel
201581 47618094 KILLEC stavby s.r.o. Stani?n 353/10 91105 Tren?n 201505 5.3.2015 10.3.2015 355€
oprava podlahy ZOS
201580 47618094 KILLEC stavby s.r.o., Stani?n 353/10 911 05 Tren?n 201504 4.3.2015 10.3.2015 826€
dodanie a lepenie PVC ZOS
201579 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451, Tren?ianske teplice 20150213 4.3.2015 10.3.2015 31.69€
pracovn zdravotn sluba 02/2015
201578 36307840 BIO-FIT , SNP 36 91451 Tren?ianske Teplice 20150145 28.2.2015 10.3.2015 7.7€
pracovn zdravotn sluba 02/2015 paul
201577 36324124 DEMIFOODs.ro Pie?ansk 2503/43 915 01 Nov mESTO NAD vHOM 6101673 4.3.2015 10.3.2015 142.52€
dj pOTRAVINY
201576 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2,, 911 64 Tren?n 2015000029 6.2.2015 10.3.2015 7077€
stravn lstky
201575 36324124 DEMIFOOD s.r.o., Pie?ansk2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6101711 5.3.2015 10.3.2015 80.3€
DJ potraviny
201574 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 2 91164 Tren?n 2015000032 11.2.2015 10.3.2015 561.6€
stravn lstky
201573 44506031 Berendsen textil services s.r.o. , Drietoma 920,913 03 11150137 4.3.2015 10.3.2015 61.4€
?istenie roho
201572 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory , a.s. Karadi?ova 8 , 82108 Bratislava 385045071 28.2.2015 10.3.2015 47.92€
servis v?ahov 02/2015
201571 36856380 Garant Partner legal, s.r.o. 20150041 28.2.2015 10.3.2015 1002€
prvne sluby 02/2015
201570 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. Ptncka 170, 84106 Bratislava 201500027 28.2.2015 3.3.2015 12777.5€
strava klientov ZOS 02/2015
201569 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. Ptnick 170 84106 Bratislava 201500028 28.2015 3.3.2015 2539.44€
stravovanie klientov ZPS 02/2015
201568 44110219 LAcnea Slovakia , s.r.io. 91624, Horn Streda 619 51501098 27.2.2015 10.3.2015 245.32€
DJ potraviny
201567 36677281 ZSE Energia, a.s. ?ulenova 6 81647 Bratislava 6310210192 25.2.2015 10.3.2015 4.93€
ZPS EE 01/2015
201566 36677281 ZSE Energia , a.s. , ?ulenova 6, 81647, Bratislava 6310210465 25.2.2015 10.3.2015 2.11€
ZPS EE 01/2015
201565 35697270 Orange Slovensko , a.s. , Metodova 8 821 08 , 82108 Bratislava 0233578749 25.2.2015 10.3.2015 25.02€
Internet ZPS
201564 17696542 Ing. OTO MIKLO- BRATPEK, Mlynsk 10 957 01 Bnovce nad Bebravou 565 2.3.2015 10.3.2015 34.38€
DJ potraviny
201563 36204536 BALA, s.ro., Popradsk 639, 05952 Ve?k Lomnica 15100003 26.2.2015 10.3.2015 206.62€
DJ potraviny
201562 46413391 I.M.D.K. BA s. r. o., M. Turkovej 22, 91101, Tren?n 2015100730 23.2.2015 26.2.2015 7.07€
ZPS potraviny
201561 17696542 ing. OTO MIKLO – BRATPEK, Mlynsk 10, 95701, Bnovce nad Bebravou 449 24.2.2015 26.2.2015 64.88€
Dj potraviny
201560 36324124 DEMIFOOD, s. r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov Mesto nad Vhom 6101432 24.2.2015 26.2.2015 187.92€
Dj potraviny
201559 30352096 HALIMEX, Bratislavsk 2051/1, 91105 Tren?n 20150155 23.2.2015 26.2.2015 234.41€
DJ potraviny
201558 17696542 Ing. OTO MIKLO – BRATPEK, Mlynsk 10, 95701, Bnovce nad Bebravou 367 12.2.2015 23.2.2015 54.22€
DJ potraviny
201557 44608101 PYROSLOVAKIA s. r. o., Bratislavsk 442, 91106, Tren?n 20150106 12.2.2015 23.2.2015 306.84€
ZPS revzia hasiacich prstrojov
201556 44608101 PYROSLOVAKIA s. r. o., Braslavsk 442, 91106, Tren?n 20150102 12.2.2015 23.2.2015 40.56€
Dj revzia hasiacch prstrojov
201555 47510021 Elektososis, Polovncka 41, 91105, Tren?n 2015020004 17.2.2015 23.2.2015 426.86€
revzia a oprava elektrointalcie ZOS+ZPS+DJ
201554 40191761 GALMONT Gallo Vladimr, Dukl. hrdinov 868/2, 91105, Tren?n 52015 19.2.2015 23.2.2015 595€
ZPS oprava kuch. linky a vchod. dver
201553 35680202 SWAN, a. s., Borsk 6, 84104, Bratislava 1150218991 4.2.2015 13.2.2015 8.21€
ZOS hovorn 01/2015
201552 46413391 I.M.D.K BA s. r. o., M. Turkovej 22, 91101, Tren?n 2015100719 12.2.2015 13.2.2015 23.93€
ZPS potraviny
201551 46535161 Jozef Pastrk, Poto?n 94/32, 91101, Tren?n 03 4.2.2015 13.2.2015 980€
mont sadrokartnovho stropu a maliarske prce
201550 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajklska 28, 81762, Bratislava 7500909951 1.2.2015 13.2.2015 206.02€
mobiln telefn 01/2015
201549 36302724 Tren?ianske vodrne a kanalizcie, a. s., 1. mja 11, 91101, Tren?n 215000990 16.1.2015 13.2.2015 2542.15€
ZOS-vodn + sto?n + da?ov voda
201548 17661994 ?udovt ediv – EDO, Oslobodenia 174, 91321, Tren?iansk Turn 62015 9.2.2015 13.2.2015 143.4€
oprava tv programu
201547 35763469 Slovak Telecom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 7500971017 1.2.2015 13.2.2015 31.88€
mobiln telefn 01/2015
201546 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 4770507420 3.2.2015 13.2.2015 37.15€
DJ pevn linka + internet
201545 35763469 Slovak Telekom, a. s., Bajkalsk 28, 81762, Bratislava 7770599999 3.2.2015 13.2.2015 166.74€
pevn linka + Internet ZOS+ZPS+OS
201544 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451, Tren?ianske Teplice 20140746 31.8.2015 13.2.2015 7.7€
prac. zdrav. sluba 08/2014 – paul
201543 36307840 BIO-FIT, SNP 36, 91451, Tren?iansk Teplice 20150037 31.1.2015 13.2.2015 7.7€
prac. zdrav. sluba 01/2015 – paul
201542 36324124 SWMIFOOD, spol. s r. o., Pie?ansk 2503/43, 91501, Nov mesto nad Vhom 6101028 9.2.2015 13.2.2015 168.56€
DJ potraviny
201541 1175398 Jozef Igaz- TLA?IVA-PAPIER, Horn ianec 223, 91101, Tren?n 156715 4.2.2015 13.2.2015 167.62€
kanc. potreby DJ
201540 11751398 Jozef Igaz- TLA?IVA- PAPIER, Horn ianec 223, 91101, Tren?n 156415 4.2.2015 13.2.2015 716.92€
kanc. potreby PS+OS+ZOS+M
201539 11751398 Jozef Igaz- TLA?IVA-PAPIER, Horn ianec 223, 91101, Tren?n 156615 4.2.2015 13.2.2015 178.61€
kanc. potreby ZPS
201538 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101, Tren?n 6150073 4.2.2015 13.2.2015 1759.89€
ZPS- TV + K 01/2015
201537 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101, Tren?n 6150071 4.2.2015 13.2.2015 2340.17€
ZOS- TV + K 01/2015
201536 31444318 Sluby pre bvanie, s. r. o., Krtka 2412, 91101, Tren?n 6150072 4.2.2015 13.2.2015 679.1€
DJ- TV + K 01/2015
201535 43249132 Miroslav Prekop – AUTODIEL?A, Vysok 717, 91321, Tren?ansk Turn 20150132 28.1.2015 13.2.2015 501.13€
oprava Ford
201534 36124702 Berendsen textil servis s. r.o., Drietoma 920, 913 03, Drietoma 111500651 31.1.2015 13.2.2015 15.01€
?istenie roho
201533 35765143 SLOVANET, Zhradncka 151, 82108, Bratislava 2 1010020128 9.2.2015 13.2.2015 51.06€
Internet 02/2015
201532 47243147 Hospital Catering Solutions, s.r.o. Ptnick 170 84106 Bratislava 201500012 31.1.2015 5.2.2015 14342.4€
stravovanie klientov ZOS 01/2015
201531 47243147 Hospital Catering Solutions , s.r.o. , Ptnick 170 84106 Bratislava 201500013 31.1.2015 5.2.2015 2792.73€
Stravovanie klientov ZPS 01/2015
201530 17696549 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, Mlynsk 10, 95701 Bnovce nad Bebravou 243 2.2.2015 5.2.2015 77.76€
DJ potraviny
201529 31402828 Schindler v?ahy a eskaltory , a.s. , Karadi?ova 8 821 08 Bratislava 385044539 31.1.2015 5.2.2015 47.92€
servis v?ahov 01/2015
201528 36856380 Garant Partners legal, s.r.o. , Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 20150015 31.1.2015 5.2.2015 1002€
prvne sluby 01/2015
201519 36677281 ZSE 6310163629 15.1.2015 26.1.2015 47.19€
vyuctovanie ZSE lavickova cb307 nedoplatok 18.04.-31.12.2014
201527 44110219 Lacnea Slovakia, s.ro., 91624 Horn Streda 619 51500537 30.1.2015 3.2.2015 246.91€
DJ strava
201526 363624124 Demifood, Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6100645 27.1.2015 3.2.2015 70.07€
DJ strava
201525 36324124 DEMIFOOD s.r.o. , Pie?ansk 2503, Nov Mesto nad Vhom91501 6100827 2.2.2015 3.2.2015 302.95€
DJ strava
201524 31355374 VEMA , s.r.o. 420150189 28,1.2015 3.2.2015 54€
seminr PAM
201523 36302724 TVK , a.s. 215000211 16.1.2015 3.2.2015 580.43€
vodn sto?n a da?ov voda
201522 36204536 BALA, s.r.o. Zlatovsk 32, 91105 Tren?n 15100001 29.1.2015 3.2.2015 269.34€
DJ potraviny
201521 40503038 Jozef Urda JUPO, Soblahovsk 21, Tren?n 41/15 30.1.2015 3.2.2015 220€
BOZP 01/2015
201520 34153004 RM GASTRO – JAZ , s.r.o., Rybrska 1, 915 01 Nov Mesto nad Vhom 11500300 23.1.2015 3.2.2015 131.08€
oprava pr?ky
201518 36677281 ZSE Energia , a.s ?ulenova 6, 81000 Bratislava 7102277724 15.1.2015 30.1.2015 13.91€
ZPS – nedoplatok 21.5-31.12.2014
201517 30352096 HALIMEX – Ing. Lazhar Hassouna , Bratislava 20150073 27.1.2015 30.1.2015 254.21€
DJ potraviny
201516 17898542 Ing. OTO MIKLO, 95843 Krsno 125 156/2015 22.12015 30.1.2015 58.03€
DJ potraviny
201515 35697270 Orange Slovensko, a.s. 0233578749 25.1.2015 30.1.2015 25.02€
mesa?n poplatok fiber net
201514 36226947 ILLE Papier Service SK s.r.o., Lichardova 16, 90901 Skalica 27.1.2015 30.1.2015 47.02€
davkova?e vne
201513 40817016 Ivan Jnok ml. 2015/01 23.1.2015 26.1.2015 48.5€
oprava umva?ky Zanussi a posudenie stavu umva?ky Bosch
201512 17661994 ?udovt ediv – EDO 3/2015 23.1.2015 26.1.2015 719.4€
oprava STA PrIMA a dodvka a mont STA systmu ZOS
201511 44553412 SE predaj , s.r.o. Mlynsk nivy 47 , 82109 Bratislava 1410004404 17.1.2015 23.1.2015 2371.96€
vyu?tovanie elektriny 2014 N,DJ,ZOS,ZPS
201510 36299227 SVING, s.r.o., Nimnick cesta 1032, 02001 Pchov 5150029 21.1.2015 23.1.2015 189.48€
hlina na vypalovanie – krky klientov
20159 43249132 Miroslav Prekop – AUTODIEL?a, Vysok 717, 913 21 Tren?ianska Turn 20150046 13.1.2015 23.1.2015 524.1€
Peugeot TN 645 BR oprava
20158 40272583 VDS NOVA- Kov?ik Branislav, Nov Ves nad Vhom 42015 16.1.2015 23.1.2015 144€
Dezisekcia proti vbom ZOS
20157 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 2503, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6100495 21.1.2015 23.1.2015 88.31€
DJ potraviny
20156 36324124 DEMIFOOD, s.r.o. Pie?ansk 91501, Nov mesto nad Vhom 6100360 16.1.2015 23.1.2015 172.24€
DJ potraviny
20155 47518021 Elektrosis, s.r.o. Polovncka 41, 911 05 Tren?n 2015010001 9.1.2015 16.1.2015 151.28€
20154 36324124 DEMIFOOD, s.r.o., Pie?ansk 2503/43, 91501 Nov Mesto nad Vhom 6100143 9.1.2015 16.1.2015 227.1€
DJ potraviny
20153 17696542 Ing. OTO MIKLO-BRATPEK, 95843 Krasno 125 201570 12.1.2015 16.1.2015 32.88€
DJ potraviny
20152 35765143 SLOVANET, a.s. Zhradncka 151,82108 Bratislava 2 1010020128 12.1.2015 16.1.2015 51.06€
internet 01/2015
20151 312037 Mesto Tren?n, Mierov nmestie 1/2, 911 64 Tren?n 2015000012 12.1.2015 14.1.2015 6450.5€
stravn lstky 12/2014