O nás

     Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. (ďalej len „SSmT“) boli zriadené Mestom Trenčín od 1. januára 2002 podľa § 4 ods. 3 písm. j ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a § 71 ods. 1 písm. c ) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 136 z 30. augusta 2001 ako samostatný právny subjekt.