COVID – 19

Od 23.7.2020 je zmenený režim návštev v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42, Trenčín.

Žiadame všetkých príbuzných a priateľov našich klientov, aby rešpektovali opatrenia platné v ZOS. Službukonajúci personál na vrátnici poskytne informácie  o možnosti realizácie návštevy v ZOS.

Kontakt :032/6402463, 032/6521581

Plán a režim návštev v ZOS Trenčín

Uvoľňovanie opatrení po karanténe

Karanténa v Zariadení opatrovateľskej služby, ul. Piaristická 42 je dňom 22.07.2020  rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne zrušená. Klient zariadenia mal  dva negatívne testy na COVID- 19. Všetci ostatní klienti a zamestnanci sú v poriadku. V platnosti zostávajú niektoré opatrenia.

zrušenie karantény

Aktuálne oznámenie:  Od  8.7.2020 bolo vykonaných 134 testov na výskyt COVID – 19 medzi zamestnancami ZOS a klientmi. Výsledky  všetkých testov sú negatívne. testovanie na šiesty deň – výsledky testov sú negatívne, testovanie na štrnásty deň –  výsledky testov negatívne.

Od 8.7.2020 je Zariadenie opatrovateľskej služby rozhodnutím RUVZ č. 2020/33/64-002 v  karanténe, predbežná karanténa je stanovená 14 dní.  Karanténa je určená na základe pozitívneho testu na ochorie Covid – 19 u jedného klienta ZOS zisteného dňa 7.7.2020.

V zariadení sú zavedené opatrenia na ochranu zdravia  našich klientov,  prevádzka je v krízovom režime, opatrovateľské a ošetrovateľské služby sú poskytované v štandardnom  nastavení, obmedzené sú sociálne kontakty medzi klientmi, je vydaný zákaz návštev, zákaz prijímania nových klientov,  klienti majú obmedzený pohyb mimo areálu.

Ďakujeme všetkým za podporu.

Zákaz návštev

Uvoľňovanie opatrení od 1.7.2020 je momentálne pozastavené.

Uvoľňovanie opatrení 01072020 ZOS

 

 

Krízový plán ZOS zv

Krízový plán ZPS zv

Krízový plán NDC a Nocľaháreň zv

1 preventívne opatrenie

2 preventívne opatrenie

3 preventívne opatrenie

4 preventívne opatrenie

5 preventívne opatrenie

6 preventívne opatrenie návštevy ZOS

7 preventívne opatrenie návštevy ZPS

8 preventívne opatrenie .

 

Poďakovanie

ďakujeme spoločnosti

Kaufland Slovensko a.s., pobočka Trenčín,

Trenčianske minerálne vody, a.s.,

Smoker NOBA, s.r.o. za potravinovú pomoc pre našich klientov ( ovocie, zelenina, trvanlivé potraviny, minerálne vody)

Organizátorom projektu

Kto pomôže Slovensku, Nadácie Tatrabanky a všetkým fyzickým osobám, ktoré nám poskytli ochranné pracovné prostriedky a finančné dary na výdavky spojené s opatreniami na zabránenie šíreniu COVID -19.