COVID – 19

Krízový plán ZOS zv

Krízový plán ZPS zv

Krízový plán NDC a Nocľaháreň zv

1 preventívne opatrenie

2 preventívne opatrenie

3 preventívne opatrenie

4 preventívne opatrenie

5 preventívne opatrenie

OZNAM: 

Na základe mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v súvislosti s opatreniami predchádzania šírenia ochorenia COVID-19, sú školy a školské jedálne zatvorené.

O 1.4.2020 realizujeme dovoz obedov z náhradnej kuchyne  spoločnosti Gastro syst.,ul. Legionárska, cena za jeden obed( polievka a hlavný chod)je 3,40€.

Od 1.4.2020 nie je potrebné v žiadosti o dovoz stravy lekárske potvrdenie zdravotného stavu. V prípade voľnej kapacity bude služba poskytovaná všetkým žiadateľom v zmysle článku 24d, ods.2 VZN /2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Poďakovanie

ďakujeme spoločnosti

Kaufland Slovensko a.s., pobočka Trenčín, Trenčianske minerálne vody, a.s., Smoker NOBA, s.r.o. za potravinovú pomoc pre našich klientov ( ovocie, zelenina, trvanlivé potraviny, minerálne vody)

Organizátorom projektu

Kto pomôže Slovensku, Nadácie Tatrabanky a všetkým fyzickým osobám, ktoré nám poskytli ochranné pracovné prostriedky a finančné dary na výdavky spojené s opatreniami na zabránenie šíreniu COVID -19.