Povinné zverejňovanie a EON

  Ekonomicky oprávnené náklady

EON 2020 Sociálne služby mesta Trenčín ( zverejnené 25.2.2021)
EON 2020 Priemerné EON a Príjmy 2020 a doplatok mesta Trenčín (zverejnené 25.2.2021)
EON 2020 v zmysle §72 štruktúra ( zverejnené 25.2.2021)

 

EON 2019 Sociálne služby mesta Trenčín ( zverejnené 28.2.2020 )
EON 2019 Priemerné EON a Príjmy  2019  a doplatok mesta (zverejnené 28.2.2020)
EON 2019 štruktúra podľa §72  ods.2 a  5 zákona 448/2008 Z.z. ( zverejnené 28.2.2020)

EON  2018  – štruktúra podľa §72 ods.2 a 5 zákona 448/2008 Z.z. ( zverejnené 30.4.2019)
EON  2018 – Sociálne služby mesta Trenčín ( tabuľka- zverejnená 27.2.2019)
EON 2018  -priemerné ekonomicky opr náklady 2018 a príjmy (zverejnené 27.2.2019)

EON 2017  štruktúra podľa §72 ods.5   zákona 448/2008 Z.z. (zverejnené 30.4.2018) 
EON 2017  priemerné ekonomicky oprávnené náklady (zverejnené 28.2.2018)
EON 2017 (zverejnené 28.2.2018) 

EON 2016 (zverejnené 24.2.2017)
EON 2016 štruktúra v zmysle §72 ods.5 zákona 448/2008 Z.z.(zverejnené 25.2.2017)

EON 2015 (zverejnené 23.2.2016)
EON 2014 (zverejnené 20.2.2015)

EON 2013:
Zariadenie opatrovateľskej služby: 548,78 eur/ mesiac
Zariadenie pre seniorov: 489,61 eur/ mesiac
Nocľaháreň: 272,09 eur/mesiac