Profil verejného obstarávateľa

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO  
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
IČO : 36124702
Piaristická 42, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
Kontaktné miesto : Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba:Ing. Edita Prekopová – Riaditeľka
Telefón:0326402463
E-mail: ssmtn@ssmtn.sk, edita.prekopova@ssmtn.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ssmtn.sk

 

Plán verejného obstarávania v roku 2019
Plán verejného obstarávania

Správy o zákazkách z elektronického trhoviska podľa §24 zákona o VO
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka elektrickej energie Z201921490.
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka elektrickej energie Z201852342 .
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka zemného plynu Z201852325 .
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka elektrickej energie Z201846687
Správa o zákazke podľa §24 plyn Z201846703
Sprava_o_zakazke_24 Príprava a dodávka stravy
Správa o zákazke podľa §24 Zákazka na dodávku čistiacich prostriedkov  (Z201711253)
Správa o zákazke podľa §24 Zákazka na dodávku elektrickej energie
Správa o zákazke podľa §24Zákazka na Dodávku zemného plynu