Ambulancia – Zariadenie opatrovateľskej služby

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Zariadenie opatrovateľskej služby

 O  r  d  i  n  a  č  n  é       h  o  d  i  n  y

MUDr. Ďuríčková Eva

Všeobecný lekár pre dospelých

  Utorok          8:00 – 14:00 hod.