Ambulancia Zariadenie pre seniorov

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Zariadenie pre seniorov

O r d i n a č n é      h o d i n y

MUDr. Jaroš František

Všeobecný lekár pre dospelých

Každý druhý týždeň

 Utorok          15:00 – 17:30 hod.