Ekonomicky oprávnené náklady

ROK   2023

EON DETSKÉ JASLE 2023

EON POMOC PRI OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA 2023

EON NOCĽAHÁREŇ 2023

EON NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM  2023

EON_ZARIADENIE PRE SENIOROV _2023 zvr

EON_ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY_2023 zvr

EON_TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA _2023 zvr

EON ROZVOZ STRAVY 2023

EON PREPRAVNÁ SLUŽBA 2023

 

ROK   2022

EON DETSKÉ JASLE 2022

EON NOCĽAHÁREŇ 2022

EON NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM  2022

EON ZARIADENIE PRE SENIOROV 2022

EON ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 2022

EON OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 2022

EON_PREPRAVNÁ SLUŽBA  2022

EON DOVOZ OBEDOV 2022

 

 

 ROK   2021

Ekonomicky oprávnené náklady DETSKÉ JASLE  2021

Ekonomicky oprávnené náklady NOCĽAHÁREŇ 2021

Ekonomicky oprávnené náklady NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM  2021

Ekonomicky oprávnené náklady PREPRAVNÁ SLUŽBA  2021

Ekonomicky oprávnené výdavky OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA_2021 2

Ekonomicky oprávnené náklady ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  2021

Ekonomicky oprávnené náklady ZARIADENIE PRE SENIOROV  2021

 

ROK 2020

EON 2020 Sociálne služby mesta Trenčín ( zverejnené 25.2.2021)
EON 2020 Priemerné EON a Príjmy 2020 a doplatok mesta Trenčín (zverejnené 25.2.2021)
EON 2020 v zmysle §72 štruktúra ( zverejnené 25.2.2021)

ROK 2019

EON 2019 Sociálne služby mesta Trenčín ( zverejnené 28.2.2020 )
EON 2019 Priemerné EON a Príjmy  2019  a doplatok mesta (zverejnené 28.2.2020)
EON 2019 štruktúra podľa §72  ods.2 a  5 zákona 448/2008 Z.z. ( zverejnené 28.2.2020)

ROK 2018

EON  2018  – štruktúra podľa §72 ods.2 a 5 zákona 448/2008 Z.z. ( zverejnené 30.4.2019)
EON  2018 – Sociálne služby mesta Trenčín ( tabuľka- zverejnená 27.2.2019)
EON 2018  -priemerné ekonomicky opr náklady 2018 a príjmy (zverejnené 27.2.2019)

ROK  2017
EON 2017  štruktúra podľa §72 ods.5   zákona 448/2008 Z.z. (zverejnené 30.4.2018) 
EON 2017  priemerné ekonomicky oprávnené náklady (zverejnené 28.2.2018)
EON 2017 (zverejnené 28.2.2018)

ROK 2016

EON 2016 (zverejnené 24.2.2017)
EON 2016 štruktúra v zmysle §72 ods.5 zákona 448/2008 Z.z.(zverejnené 25.2.2017)

EON 2015 (zverejnené 23.2.2016)
EON 2014 (zverejnené 20.2.2015)

EON 2013:
Zariadenie opatrovateľskej služby: 548,78 eur/ mesiac
Zariadenie pre seniorov: 489,61 eur/ mesiac
Nocľaháreň: 272,09 eur/mesiac