Ročné účtovné závierky

RÚZ 2020

Spracováva sa

Zdroj : https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/237032

RÚZ 2019

TITULNA_STRANA_36124702_IR_2019    rok 2019                                                                                               Súvaha Úč . ROPO _36124702_20210217_S    rok 2019                                                                                          Výkaz ziskov a strát ÚčROPO report_36124702_20210217_VZS    2019                                              POZN_36124702_IR_2019

Zdroj : https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/237032

 

RÚZ 2018

TITULNA_STRANA_36124702_IR_2018
SÚVAHA Úč ROPO_36124702_20190724_S
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Úč ROPO_36124702_20190724_VZS
POZN_36124702_IR_2018_TEXT
POZN_36124702_IR_2018

RÚZ 2017

TITULNA_STRANA_36124702_IR_2017
SÚVAHA Úč ROPO_36124702_20190418_S
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Úč ROPO _36124702_20190418_VZS
POZN_36124702_IR_2017_TEXT
POZN_36124702_IR_2017

RÚZ 2016

TITULNA_STRANA_36124702_IR_2016
SÚVAHA Úč ROPO_36124702_20171108_S
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Úč ROPO _36124702_20171108_VZS
POZN_36124702_IR_2016_TEXT
POZN_36124702_IR_2016

RÚZ 2015

TITULNA_STRANA_36124702_IR_2015
SÚVAHA Úč ROPO  SFOV 1-01 36124702__S
report_36124702_20171108_VZS
POZN_36124702_IR_2015
POZN_36124702_IR_2015_TEXT

RÚZ 2014

TITULNA_STRANA_36124702_IR_2014
SÚVAHA Úč ROPO  SFOV 1-01  36124702_20171108_S
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT  Úč ROPO SFOV 2-01 36124702_20171108_VZS
POZN_36124702_IR_2014
POZN_36124702_IR_2014_TEXT

 Ročné účtovné závierky  za roky 2013  až 2009  tu  : www.registeruz.sk