Prebiehajúce verejné obstarávania

Aktuálne nie je vyhlásená žiadna podlimitná ani nadlimitná zákazka.

 

 

Ukončené  zákazky – uzavretá zmluva

  • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §113 až 115 z. 343/2015 Z.z.      (Sp.zn.SSmt/EO/1712/2018)

           “Príprava a dodávka stravy ” –  Výzva na predkladanie ponúk-Oznamenie-7719

                                                                           –   Súťažné podklady- sp_ssmtn_strava_def.

                                                                                                                      – jed-formular

              Zákazka je zverejnená vo vestníku, link na súťažné podklady:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415120                                                                                                                                                                 (zverejnené 4.6.2018)
Oznámenia ku zákazke- link:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415120
(zverejnené 3.8.2018)