Prebiehajúce verejné obstarávania

 

Skončené  VO  16.7.2019 : 

  • Dodávka elektrickej energie (1.1.2020 do 31.12.2020) – Elektronické trhovisko (EKS)

           Zákazku   Z201921490_Z  Dodávka elektrickej energie vyhral dodávateľ                                                                                       Pow-en, a.s. ,  Prievozská 4B, 82109 Bratislava

Skončené  VO  30.11.2018 : 

  • Dodávka elektrickej energie (1.1.2019 do 31.12.2019) – Elektronické trhovisko (EKS)

   Zákazku Z201852342 Dodávka elektrickej energie  vyhral dodávateľ                                                                                “Stredoslovenská   energetika, a.s.”.

  • Dodávka zemného plynu (1.1.2019 do 31.12.2020) – Elektronické trhovisko (EKS)

  Zákazku Z201852325 Dodávka zemného plynu vyhral dodávateľ                                                                                         “Stredoslovenská energetika, a.s.”.

 ( zverejnené 30.11.2018)

  Ukončené  zákazky – uzavretá zmluva

      • Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §113 až 115 z. 343/2015 Z.z.      (Sp.zn.SSmt/EO/1712/2018)

           “Príprava a dodávka stravy ” –  Výzva na predkladanie ponúk-Oznamenie-7719

                                                                           –   Súťažné podklady- sp_ssmtn_strava_def.

                                                                                                                      – jed-formular

              Zákazka je zverejnená vo vestníku, link na súťažné podklady:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/415120                                                                                                                                                                 (zverejnené 4.6.2018)
Oznámenia ku zákazke- link:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/415120
(zverejnené 3.8.2018)