Národný projekt BOKKÚ

Od 16.6.2020 realizujeme Národný projekt “Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni ” v Nízkoprahovom dennom centre, na u. Mirka Nešporu č. 8, Trenčín 911 01. Priamy výkon projektu zabezpečujú  traja zamestnanci Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. Projekt bude prebiehať do 31.8.2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prevádzka Nízkoprahového denného centra

Zmluva o spolupráci N20200528001 – scan

projekt BOKKU 1

projekt BOKKU

 

NP BOKKÚ Oznam o výberovom konaní (2)