Kontakty

 

Názov :                           Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Sídlo:                              ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín

Zastúpené:                 Ing. Edita Prekopová , Riaditeľka

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu:                     4016161368/7500

IČO:                                   36124702

DIČ:                                   2021611878

tel:                                     032/6402463

fax:                                    032/6402464

e-mail:                            ssmtn@ssmtn.sk, edita.prekopova@ssmtn.sk