Kontakty

 

Názov :                           Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia

Sídlo:                              ul. Piaristická 42, 911 01 Trenčín

Zastúpené:                 Ing. Edita Prekopová , riaditeľka

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu:                     4016161368/7500

IČO:                                   361 24 702

DIČ:                                   202 1611 878

tel:                                     032/6402463

e-mail:                            ssmtn@ssmtn.sk,  edita.prekopova@ssmtn.sk

Ďalšie kontakty:

 

Telefónny zoznam 2024