Súhrná štvrťročná správa o zákazkách

Rok 2019

2. štvrťrok
Súhrná správa od 1000 do 5000,- Eur §10 ods.10 2.Q2019
Súhrná správa o zákazkách podľa §109 a §110 – 2. Q 2019 eks
Súhrná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 -2. Q 2019

SUHRNNE_SPRAVY REHATEAM
SUHRNNE_SPRAVY ELINO
SUHRNNE_SPRAVY Milan Holý
SUHRNNE_SPRAVY Atlantis Laundry malá sušička
SUHRNNE_SPRAVY Atlantis Laundry Veľká sušička
SUHRNNE_SPRAVY A3

1. štvrťrok
SUHRNNE_SPRAVY Elino 1.Q2019 spis 3983 2019
SUHRNNE_SPRAVY Mobelix SK 1.Q2019 spis 4069 2019
SUHRNNE_SPRAVY OZ Malého princa 1.Q2019 spis 4072 2019
SUHRNNE_SPRAVY URDA 1.Q2019 spis 4075 2019
SUHRNNE_SPRAVY VDS NOVA 1.Q2019 spis 4062 2019

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 -4 Q 2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa §109 a §110 – 4 Q 2018 eks
hrnná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 -3 Q 2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a §110 -3.Q.2018 eks
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 2.Q.2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110. -2.Q.2018 eks
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 1.Q.2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110. -1.Q.2018 eks

Správy o zákazkách z elektronického trhoviska podľa §24 zákona o VO

Správa o zákazke podľa §24 Dodávka elektrickej energie Z201852342
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka zemného plynu Z201852325
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka zemného plynu Z201852325
Správa o zákazke podľa §24 Dodávka elektrickej energie Z201846687
Správa o zákazke podľa §24 plyn Z201846703
Sprava_o_zakazke_24 Príprava a dodávka stravy
Správa o zákazke podľa §24 Zákazka na dodávku čistiacich prostriedkov  (Z201711253)
Správa o zákazke podľa §24 Zákazka na dodávku elektrickej energie 
Správa o zákazke podľa §24Zákazka na Dodávku zemného plynu

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 ods 2 – 4 .Q 2017 EKS
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 – 4 .Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 3.Q.2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 2.Q.2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 1.Q.2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110. -1.Q.2017  eks

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 4.Q.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 3.Q.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods 9 a § 117 ods.2 -2.Q.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods. 2 – 1.Q.2016

Roky 2015,2014,2013
súhrnná správa 1.Q.2015 súhrnná správa 2.Q.2015 súhrnná správa 3.Q.2015 súhrnná správa 4.Q.2015,
súhrnná správa 1.Q.2014, súhrnná správa 2.Q.2014 súhrnná správa 3.Q.2014 súhrnná správa 4.Q.2014
súhrnná správa 1.Q.2013súhrnná správa 2.Q.2013súhrnná správa 3.Q.2013,
súhrnná správa 4.Q.2013,