Súhrná štvrťročná správa o zákazkách

Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 -4 Q 2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa §109 a §110 – 4 Q 2018 eks
hrnná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 -3 Q 2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a §110 -3.Q.2018 eks
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 2.Q.2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110. -2.Q.2018 eks
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 1.Q.2018
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110. -1.Q.2018 eks

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 ods 2 – 4 .Q 2017 EKS
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods 2 – 4 .Q 2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 3.Q.2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 2.Q.2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 1.Q.2017
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110. -1.Q.2017  eks

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 4.Q.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 ods. 2 – 3.Q.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods 9 a § 117 ods.2 -2.Q.2016
Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods. 2 – 1.Q.2016

Roky 2015,2014,2013
súhrnná správa 1.Q.2015 súhrnná správa 2.Q.2015 súhrnná správa 3.Q.2015 súhrnná správa 4.Q.2015,
súhrnná správa 1.Q.2014, súhrnná správa 2.Q.2014 súhrnná správa 3.Q.2014 súhrnná správa 4.Q.2014
súhrnná správa 1.Q.2013súhrnná správa 2.Q.2013súhrnná správa 3.Q.2013,
súhrnná správa 4.Q.2013,