IDA – Inteligentná Domáca Asistentka – PROJEKT AAL- Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

IDA – Inteligentná domáca asistentka, Podpora AAL v podmienkach TSK, Trenčiansky samosprávny kraj

Sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je primárne určená pre prijímateľov, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • žijú v domácnosti samostatne, prípadne trávia prevažnú časť dňa doma sami
  • majú nepriaznivý zdravotný stav resp. zhoršenú fyzickú kondíciu
  • majú domácnosť vybavenú pevným internetom
  • pre monitorovanie pohybu mimo domácnosti  majú  aktivované základné mobilné dáta

Poskytovateľom tejto služby v meste Trenčín je mestská rozpočtová organizácia Sociálne služby mesta Trenčín.

Kontaktné údaje:   

Mgr. Martina Bulková

Telefón:  0911/ 344 381

032/640 24 63, 032/652 15 81

mail: martina.bulkova@ssmtn.sk

 

základné informácie AAL 1

základné informácie AAL 2

Postup pri podaní žiadosti

V prípade záujmu o túto službu je potrebné podať si žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorej sa prikladá potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorú vypisuje obvodný lekár žiadateľa.

V prípade, že žiadateľ nie je schopný podať si žiadosť sám, je potrebné priložiť aj tlačivo potvrdenie ošetrujúceho lekára – v takom prípade môže za žiadateľa podať žiadosť aj niekto iný (napr. príbuzný žiadateľa).

Ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, kde sa bude služba poskytovať, je potrebné priložiť aj tlačivo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s overeným podpisom vlastníka/vlastníkov.

Žiadosť sa podáva na Sociálne služby mesta Trenčín, Piaristická 42, Trenčín.

Po podaní žiadosti prebehne sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde budú poskytnuté detailnejšie informácie o fungovaní služby a taktiež sa formou dotazníka zaznamenajú informácie o domácnosti a režime dňa, ktoré sú potrebné pre individuálne nastavenie služby pre konkrétneho žiadateľa.

Následne sa dohodne samotná inštalácia zariadenia a spustenie služby, pri ktorej sa vyžaduje prítomnosť technika, zástupcu poskytovateľa, žiadateľa a aspoň jednej dohliadajúcej osoby.

Služba funguje v domácnosti na základe senzorov pohybu (nezaznamenáva sa ani obraz, ani zvuk) a SOS tlačidiel, ktoré je možné použiť v prípade núdze. Pre fungovanie služby je potrebné mať zavedený pevný internet. Mimo domácnosti je klientovi k dispozícii GPS tracker, ktorý sleduje polohu a je tiež možné prostredníctvom neho prijímať aj uskutočňovať hovory na zadané telefónne čísla. Poskytnutie senzorov je bezplatné.

Tlačivá k poskytovaniu služby : monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby IDA

2. Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

3. Dotazník IDA – domácnosť

4. Potvrdenie ošetrujúceho lekára – splnomocnenie

5. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti