Voľné miesta

Počet voľných miest k 1.5.2024

Detské jasle: 9 miest

Zariadenie pre seniorov: 0 miest

Zariadenie opatrovateľskej služby: 1 miesto

Terénna opatrovateľská služba: 0 hod.

Dovoz stravy: 0 miest