Voľné miesta

Počet voľných miest k 1.1.2020

Detské jasle: 16

Zariadenie pre seniorov: 0

Zariadenie opatrovateľskej služby: 1

Terénna opatrovateľská služba: 4 hod. v čase od 11.00 – 15.00 hod.

Dovoz stravy: lokalita Sihoť, Zámostie : 6 miest

lokalita: Dolné mesto, Juh: 7 miest