Zoznamy žiadateľov

ROK 2024

ZOZNAMY ŽIADATEĽOV K 30.4.2024

Zoznam žiadateľov – Detské jasle k 30.04.2024

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov (Juh Mesto) k 30.04.2024_

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov( Sihoť Zámostie) k 30.04.2024

Zoznam žiadateľov – Terénna opatrovateľská služba k 30.4.2024

Zoznam žiadateľov –  Zariadenie pre seniorov, k 30.4.2024

Zoznam žiadateľov  – Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt k 30. 4 2024

 

ROK 2023

ZOZNAMY ŽIADATEĽOV K 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Detské jasle k 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov ( Sihoť Zámostie) k 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov ( Juh Mesto ) k 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Terénna opatrovateľská služba k 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Zariadenie pre seniorov k 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Zariadenie opatrovateľskej služby  NP k 31.12.2023

Zoznam žiadateľov – Zariadenie opatrovateľskej služby CP k 31.12 .2023 

 

ZOZNAMY ŽIADATEĽOV K 30.6.2023

Zoznam žiadateľov – Detské jasle k 30.06.2023

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov (Sihoť Zámostie) k 30.06.2023

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov (Juh Mesto) k 30.06.2023

Zoznam žiadateľov – Terénna opatrovateľská služba k 30.06.2023

Zoznam žiadateľov Zariadenie pre seniorov k 30.6.2023

Zoznam žiadateľov Zariadenie opatrovateľskej služby NP k 30.6.2023

Zoznam žiadateľov Zariadenie opatrovateľskej služby CP k 30.6.2023

ROK  2022

ZOZNAMY ŽIADATEĽOV K 31.12.2022

Zoznam žiadateľov – Detské jasle, 28. október 7, Trenčín k 31.12.2022

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov (Juh Mesto) k 31.12.2022

Zoznam  žiadateľov – Dovoz obedov (Sihoť Zámostie) k 31.12.2022

Zoznam  žiadateľov – Terénna opatrovateľská služba k 31.12.2022

Zoznam žiadateľov Zariadenie pre seniorov, Lavičkova10, Trenčín k 31.12.2022

Zoznam žiadateľov Zariadenie opatrovateľskej služby CP k 31.12.2022 

Zoznam žiadateľov Zariadenie opatrovateľskej služby  nepretržitá prevádzka k 31.12.2022

 

ZOZNAMY ŽIADATEĽOV K 30.6.2022

Zoznam žiadateľov – Detské jasle k 30.6.2022

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov (Juh Mesto) k 30.6.2022

Zoznam žiadateľov – Dovoz obedov (Sihoť Zámostie) k 30.6.2022

Zoznam žiadateľov – Opatrovateľská služba k 30.6.2022

Zoznam žiadateľov Zariadenie pre seniorov  k 30.6.2022

Zoznam žiadateľov Zariadenie opatrovateľskej služby CP  k 30.6.2022