Archív zmlúv 2013, 2012, 2011

2013

Download this file (Komunal energy.pdf)KOMUNAL ENERGY, s.r.o. zmluva na dodávku el. energie zverejnená 28.02.2013
Download this file (zmluva BOZP.pdf)JUPO, Jozef URDA zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO, zverejnená 28.2.2013
Download this file (dodatok 3 komunal energy.pdf)komunal energy, dodatok č.3 dodatok č.3, zverejnený k zmluve 28.2.2013
Download this file (zmluva kamerový systém.pdf)tnTEL, s.r.o. zmluva o dielo, zverejnená 4.4.2013
Download this file (kolektivna zmluva 2013 dodatok 1.pdf)ZV SLOVES dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve, zverejnený 4.4.2013
Download this file (tntel.pdf)tnTEL, s.r.o. zmluva na WiFi systém Piaristická 42, zverejnená 31.5.2013
Download this file (stavbal.pdf)STAVBAL, s.r.o. zmluva na opravu schodov Piaristická, zverejnená 27.6.2013
Download this file (kijac.pdf)Miroslav KIJAC zmluva na rekonštrukciu kúpeľní Piaristická, zverejnená 27.6.2013
Download this file (prenájom fasády.pdf)JPK, s.r.o. prenájom fasády ul. Nešporova 8, Trenčín zverjnená 27.6.2013
Download this file (orange.pdf)Orange, a.s. internet ZPS, zverejnená 28.6.2013
Download this file (právne služby.pdf)Garant partner legal, s.r.o. právne služby a zastupovanie, zverejnená 05.8.2013
Download this file (Zmluva_SSTN__lavičkova_oprava_kúpelne.doc)MAPROSTAV,s.r.o. oprava kúpeľne ZPS, zverejnené 30.9.2013
Download this file (in-tep.pdf)Intep, s.r.o. výmena PVC krytiny ZOS, zverejnená 11.10.2013
Download this file (stavbal maľovanie.pdf)STAVBAL? s.r.o. maľovanie ZOS, zverejnená 11.10.2013
Download this file (erilens slovensko.pdf)Erilens slovensko plošina pre vozíčkarov, zverejnená 23.10.2013
Download this file (maprostav, úprava bytov.pdf)Maprostav s.r.o. úprava bytov ZPS zverejnená 19.10.2013
Download this file (ZSE b 108.pdf)ZSE Energia, a.s. zmluva na dodávku el.energie b. 108 zverejnená 14.11.2013
Download this file (ZSE b 109.pdf)ZSE Energia, a.s. zmluva na dodávku el.energie b. 109 zverejnená 14.11.2013
Download this file (ZSE b 209.pdf)ZSE Energia, a.s. zmluva na dodávku el.energie b. 209 zverejnená 21.11.2013
Download this file (SPP.pdf)Slovenský plynnárenský priemysel, a.s. zmluva o dodávke plynu c.6300206057, zverejnené 29.11.2013
Download this file (SE energia.pdf)SE predaj, s.r.o. dodávka el. energie, zverejnené 13.12.2013
Download this file (KPS .pdf)KPS, s.r.o. oprava strechy na spojovacej chodbe DJ, zverejnené 13.12.2013
Download this file (TN TEL.pdf)tn TEL, s.r.o. zmluva o poskytocaní servisných služieb – PC, zverejnená 31.12.2013
Download this file (kolektívna zmluva 2014.pdf)Sloves ZV kolektívna zmluva 2014, zverejnená 31.12.2013
Download this file (telekom 1.pdf)telekom, a.s. Sim karta, zverejnená 18.2.2014
Download this file (telekom 2.pdf)telekom, a.s. Sim karta, zverejnená 18.2.2014
Download this file (telekom 3.pdf)telekom, a.s. Sim karta, zverejnená 18.2.2014
Download this file (telekom 4.pdf)telekom, a.s. Sim karta, zverejnená 18.2.2014

2012

Download this file (kolektivna zmluva 2012.pdf)ZV SLOVES kolektívna zmluva zverejnená 25.1.2012
Download this file (FN Trenčín.pdf)Fakultná nemocnica Trenčín dodávka stravy , zverejnené 30.1.2012
Download this file (FN TN dod.č.1.pdf)Fakultná nemocnica Trenčín, dod.č.1 dod.č.1, zverejnené 30.1.2012
Download this file (SPP Nešporova.pdf)Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka plynu Nešporova 8 zverejnené 10.2.2012
Download this file (ZSE.pdf)Západoslovenská energetika, a.s. dodávka el. energie nocľaháreň zverejnená 29.2.2012
Download this file (dodatok slovak telekom.pdf)Slovak telekom,a.s dodatok biznis aktiv 032/6401764 zverejnené 10.3.2012
Download this file (A3 spol DJ okná.pdf)A3 spol. s.r.o. výmena okien na detských jasliach zverejnené 2.5.2012
Download this file (GPL 2012.pdf)GARANT PARTNER legal s.r.o. zmluva o poskytovaní právnych služieb zverejnené 30.8.2012
Download this file (A3.pdf)A3 spol. s r.o. výmena okien na budove Piaristická zverejnené 31.10.2012
Download this file (Vili do.pdf)VILIDO výmena plechov zábradlia na Piaristickej 42 zverejnené 26.11.2012
Download this file (stavoinštalácie.pdf)STAVOINŠTALÁCIE – Miroslav Buchel výmena radiátorov a termostatických hlavíc ZPS zverejnené 14.12.2012
Download this file (SPP dodatok č. 1.pdf)Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodatok č. 1, zverejnené 14.12.2012
Download this file (kolektivna zmluva 2013.pdf)ZV SLOVES kolektívna zmluva na rok 2013 zverejnená 31.12.2012
2011
Download this file (GARANT PARTNER legal s.r.o.pdf)GARANT PARTNER legal s.r.o. zmluva o poskytovaní právnych služieb
Download this file (SWAN dodatok č.1.pdf)swan dodatok č.1 zmena objednávateľa
Download this file (Ped. a soc. akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta.pdf)Ped. a soc. akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta dohoda o zabezpečení vyučovania praktického predmetu prax
Download this file (VaV Servis.pdf)VaV Servis, s.r.o. dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe
Download this file (dodatok č.1 ASO Vending.pdf) ASO Vending dodatok č.1 kavomat
Download this file (BIO-FIT. dod.č. 1.pdf)BIO-FIT dodatok č. 1 pracovná zdravotná služba
Download this file (Bozp.pdf)Sivák Vladimír zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP
Download this file (Lukáš TRGO.pdf)TRGO Lukáš maliarske práce, výmena linolea, výmena vstupných dverí, murárske práce zverejnené 20.12.2012
Download this file (fn dodatok 2.pdf)Fakultná nemocnica Trenčín dodatok č.2, zverejnené 28.12.2012
Download this file (kolektivna zmluva 2013.pdf)ZV SLOVES kolektívna zmluva 2013, zverejnená 31.12.2012